OTP Group: Rezultatele primului trimestru 2020 - O poziție stabilă a capitalului și lichidităților

12 May 2020
Ca urmare a impactului potențial al pandemiei COVID-19 prognoza macroeconomică inițială atât pentru Ungaria, cât și țările membre ale grupului OTP este depășită.
 
În prezent, există un grad ridicat de incertitudine în jurul profunzimii și duratei recesiunii economice cauzate de pandemie, precum și a revenirii preconizate, care poate fi complicată. De asemenea, acum este dificil de evaluat impactul global al pandemiei și eficacitatea măsurilor de protecție economică introduse la nivel național și internațional.
 
În legătură cu rezultatele primului trimestru 2020, trebuie subliniat faptul că în situația actuală cauzată de pandemie:
 
evaluarea efectuată de management arată că, în mare măsură, activitatea de afaceri a Grupului nu a avut de suferit un regres major în primul trimestru, lucrul de la distanţă a devenit forma predominantă de operare zilnică (fără a include rețeaua de sucursale), simultan, canalele de vânzare online au câștigat teren suplimentar; Grupul a pus un accent deosebit pe tot ce înseamnă protejarea sănătății angajaților și clienților săi, a oferit opțiuni de produse și reduceri care servesc cel mai bine intereselor clienților săi retail și corporativi în situația actuală dificilă; În plus, Banca a sprijinit comunitățile cele mai defavorizate sub diverse forme, prin donații financiare, echipamente medicale și echipamente informatice.
în politica de provizioane, Grupul a aplicat modele și seturi de ipoteze macroeconomice care, conform așteptărilor sale, sunt în conformitate cu factorii de risc și incertitudinile actuale;
pe fondul provizioanelor semnificative, poziția de capital a Grupului a rămas stabilă și respectă în mod sigur toate cerințele de reglementare, chiar și fără modificarea recentă a cerințelor privind amortizarea capitalului;
poziția de lichiditate a Grupului este sigură, volumele de depozit crescând în primul trimestru. La sfârșitul primului trimestru, raportul de acoperire a lichidităților (LCR) se situa la 164%.
 
În primul trimestru al anului 2020, pierderea contabilă consolidată a Grupului a înregistrat 4,1 miliarde HUF pierderi, volumul elementelor de reglare s-au ridicat semnificativ la aproape 36 de miliarde HUF, în special din cauza impactului negativ calculat al taxelor bancare și al moratoriului creditului din Ungaria. Conform datelor actuale, rata de participare la moratoriu este de cca. 45-50% la OTP Ungaria, în timp ce în cazul filialelor străine, în acele țări în care s-au introdus moratorii de împrumut, parțial datorită diferențelor de scadențe și a celorlalte condiții ale moratoriilor introduse local, conducerea nu a calculat un efect semnificativ asupra rezultatelor pe baza datelor disponibile la moment.
 
În primul trimestru 2020, OTP Group a înregistrat un profit ajustat după impozitare în valoare de 31,8 miliarde HUF. Pe parcursul trimestrului, toți membrii Grupului au fost dezavantajați în profitul net, ca urmare a provizioanelor cu risc ridicat induse de pandemia COVID-19. Fără o astfel de practică suplimentară pentru provizioane, volumul nominal al costurilor de risc ar fi fost de aproximativ 10% din provizioanele de facto; de asemenea, fără aceste prevederi suplimentare, OTP Ungaria s-ar fi bucurat în continuare de costuri de risc pozitive în T1 2020.
 
Excedentul trimestrial a fost recunoscut în principal din cauza mediului extern schimbat din cauza epidemiei, în conformitate cu  așteptările abordării anticipative a IFRS 9.
 
Poziția capitalului Grupului este sigură, raportul său de capital comun Tier1 (raportul CET) a fost de 13,9% la sfârșitul primului trimestru 2020.
 
Poziția de lichiditate a Băncii a rămas stabilă și puternică, volumele depozitelor continuând să crească în primul trimestru (+ 1% trimestrial, + 129 miliarde HUF), toate rapoartele cheie de lichiditate (LCR, raportul net împrumut-depozit) sunt semnificativ mai mari sau mai bune decât media pe industrie.
 
În T1 2020, volumul de împrumuturi performant ajustat la FX consolidat a crescut în mod organic cu 3%, cu 323 miliarde HUF trimestrial, din care portofoliile maghiare au crescut cu 5% 
 
În T1 2020, volumul consolidat de împrumuturi performante, ajustat la FX, a crescut în mod organic cu 3%, cu 323 miliarde HUF, din care portofoliile maghiare au crescut cu 5% trimestrial.