Rezultatele Mobiasbanca în primul trimestru al anului 2020: Banca a realizat principalii indicatori de performanță

22 May 2020
Tendințele comerciale și indicatorii financiari ai Mobiasbanca - OTP Group S.A. la 31 martie 2020, la nivel consolidat, în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), indică o stabilitate în activitate și atingerea obiectivelor propuse.
În contextul actual, la închiderea primului trimestru al anului, Mobiasbanca a înregistrat  un profil stabil, conform așteptărilor și indicatorilor financiari bugetați: 
 
Bilanțul stabil, cu o rată de adecvare a capitalului de 19.7%, și cu o situație confortabilă a lichidității.
 
Calitatea portofoliului de credite este la nivelul sistemului bancar, cu o ușoară devansare a indicelui sumar al top 5 bănci. Profilul de risc este moderat și bine monitorizat, cu rata creditelor neperformante (NPL) de 6% la finalul lunii martie 2020 și un nivel de acoperire cu provizioane de 79%. 
 
László Diósi, CEO Mobiasbanca:”În acestă perioadă dificilă, banca intră cu un profil solid de lichiditate și capital, continuând implementrea proiectelor de dezvoltare, să avem grijă de angajați și clienți, să fim implicați în susținerea societății. Acum avem o nouă sarcină: să ajutăm la reluarea economiei. Fără echipă, fără împrumuturile bancare și serviciile băncii nu ar fi posibilă continuarea activității economice, deci responsabilitatea noastră rămâne una uriașă, pentru care trebuie să ne dublăm eforturile și să facem tot posibilul pentru a ajuta la revenirea la normal”. 
Mobiasbanca își menține un nivel înalt al rentabilității înregistrând un profit net de 64 milioane de MDL și un indice ROE de 13.3%, fiind al treilea rezultat în sistemul bancar pentru perioada analizată. Principalele realizări ale băncii în T1 vs. perioada similară în 2019, sunt:
 
Activele totale au crescut +9.7%.  
Portofoliul de credite este în creștere cu +23.6%, datorită modificărilor structurale.
Portofoliul de depozite a înregistrat o creștere de 8.9% la fel ca și cota de piață a Mobiasbanca în segmentul persoane fizice, atingând 12,2% (vs. 11,8% în februarie).  Depozitele retail au crescut cu  + 18.1% grație  depozitelor la vedere în moneda locală. Depozitele IMM-lor și a segmentului corporate au scăzut cu -2.51%, din cauza scăderii activității economice.   
Performanță operațională a înregistrat o ușoară scădere față de buget – 1.7% și o scădere de -10% față de trimetrul 4, 2019, datorită scăderii marjelor de profit.
 
Indicatorul cost/venit a atins valoarea pozitivă de 45,5% fiind sub nivelul estimat. 
 
Nivelul de lichiditate  a fost menținut în condițiile politicii monetare incerte, scăderea consumului și micșorarea finanțării în moneda locală. Mobiasbanca dispunde de active lichide în moneda locală în proporție de  43%, cu o ușoară scădere față de trimestrul 4 al anului 2019 (46%). Surplusul de lichidități disponibile sunt plasate în titluri de stat și obligațiuni BNM.
 
Venitul net bancar  - a înregistrat o creștere de +4.76% față de aceeași perioadă a anului precedent, în mare parte datorită creșterii veniturilor din dobânzi (+4.96%) și a celor din operațiuni de tranzacționare pe piața valutară (+39.6%).Veniturile nete din dobânzi – au înregistrat o scădere cu -3.3% datorită politicii monetare a BNM și anume, scăderea ratei de bază și a ratei remunerării rezervelor minime obligatorii, cu toate acestea, banca s-a clasat pe locul 3 în perioada analizată. Veniturilor nete din comisioane și veniturile din valută au demonstrat o evoluție pozitivă înregistrând o creștere de +4.96% față de aceeași perioadă a anului precedent, în principal datorită comisioanelor de intermediere unice primite din acordul de vânzare-cumpărare al acțiunilor Băncii. Alte venituri bancare au fost influențate de contextul volatil din luna martie generat de pandemie, care a determinat o scădere a rezultatelor din tranzacționare și reevaluare.
 
Mobiasbanca – OTP Group rămâne angajată în susținerea clienților săi și a afacerilor acestora 
Activitatea comercială demonstrează creșterea portofoliului de credite, cu o creștere moderată a depozitelor care consumă lichidități gratuite. 
 
Creditele ipotecare au rămas principalul motor al creșterii portofoliului de credite, susținute atât de oferta standard cât și de programul Prima Casă.  Efectul negativ al situației epidemiologice nu a fost încă reflectat asupra dinamicii datorită specificului produsului.
Banca a înregistrat o creștere dinamică a creditării cu amănuntul + 4,8%, în timp ce  creditele de consum au înregistrat o dinamică ponderat negativă, cauzată de scăderea consumului în lunile februarie-martie.  
Activitatea de creditare s-a menținut datorită segmentului corporativ, cu creșterea cotei de piață la 16,3%, companiile mari accesând împrumuturi în monedă locală.  
 
Răspuns rapid și responsabil în situația de criză
 
Mobiasbanca a reacționat rapid la actuala situație excepțională, oferind sprijin clienților și angajaților săi, asigurând în același timp continuitatea operațională.
Pe deplin angajată în susținerea clienților săi care se confruntă cu dificultăți temporare din cauza crizei COVID-19, Mobiasbanca a implementat moratoriul pentru plata ratelor la credite, aplicabilă din 20 martie. Astfel,  banca a acordat flexibilitate în rambursări pentru mai mult de 52 de mii de debitori în total, până pe 30 aprilie. 
În această perioadă dificilă, Mobiasbanca și-a consolidat, de asemenea, acțiunile de sprijinire a comunității, prin donarea a 500 seturi de protecție pentru medici și două video-laringoscoape  de ultimă generație Spitalului Clinic Republican, în valoare totală de  circa 600 000 lei.