Utilizarea codurilor IBAN pentru plățile în MDL începând cu 1 ianuarie 2016

21 Dec 2015

Stimaţi clienţi,

În conformitate cu Hotărârea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 56 din data de 05.03.2015, privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la transferul de credit, vă informăm că, începând cu data de 1 ianuarie 2016, pentru transferurile naționale în MDL se implementează codul IBAN (Număr de Cont Bancar Internaţional).

Implementarea codului IBAN reprezintă alinierea la standardele internaţionale aferente conturilor bancare, care va contribui esenţial la diminuarea riscurilor transferurilor eronate şi facilitarea transferurilor în cadrul şi în afara băncii.

Ce reprezintă codul IBAN?

Codul IBAN reprezintă un şir de caractere alfanumerice (24 la număr) ce identifică contul unic al unui client la o instituţie financiară, recunoscut la nivel internaţional.

Pentru generarea codurilor IBAN aferente conturilor dumneavoastră vă rugăm să accesaţi aici sau secţiunea Instrumente -> Aflaţi Codul IBAN de pe site.

IMPORTANT!

Începînd cu 1 ianuarie 2016 toate plăţile trezoreriale se vor efectua exclusiv cu folosirea codurilor IBAN. În legătură cu aceasta, pe lângă formularul existent al ordinului de plată în MDL, începând cu 1 ianuarie 2016 se introduce un nou formular destinat plăţilor trezoreriale şi plăţilor cu utilizarea exclusivă a codurilor IBAN.

Pentru a descărca formularul nou al ordinului de plată în MDL în vigoare din 01.01.2016 accesați aici

 

Implementarea codului IBAN necesită modificări şi în programele de evidenţă contabilă a persoanelor juridice şi implementarea formularului nou al ordinului de plată.

Atenţie! Formularul curent al ordinului de plată se va folosi până la sfârşitul anului 2016, perioadă declarată de tranziţie până la utilizarea integrală doar a codurilor IBAN în procesarea tranzacțiilor in MDL. Formularul dat se va utiliza pentru plăţile cu conturi bancare în format vechi sau cu folosirea combinată a conturilor în format vechi şi a codurilor IBAN, indiferent dacă acestea se completează în câmpurile aferente contului plătitorului sau beneficiarului.

Vă rugăm să aflați codurile IBAN aferente conturilor dumneavoastră în MDL, precum şi particularităţile noi de efectuare a plăţilor în MDL începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Pentru informaţii mai detaliate aferente implementării codurilor IBAN emise de către Banca Naţională a Moldovei şi Ministerul Finanţelor, vă rugăm să accesaţi aici.

De asemenea, Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova a lansat Calculatorul codurilor IBAN trezoreriale, care poate fi accesat la adresa www.mf.gov.md/iban. Prin selectarea codului Clasificației economice, raionului în care vă aflați și a codului statistic al localității dvs., conform clasificatorului unităților administrativ-teritoriale, veţi avea posibilitatea de a afla codul IBAN trezorerial corespunzător.

Pentru orice întrebări sau suport referitor la codurile IBAN vă puteţi adresa consilierului dumneavoastră din cadrul filialelor băncii sau apela Serviciul Contactell, disponibil 24/24, 7 zile din 7.