Serviciul ESCROW

Siguranţă şi eficienţă

Contul ESCROW este un cont bancar special deschis pe numele Cumpărătorului, având ca destinaţie depozitarea / păstrarea / blocarea mijloacelor băneşti (sumei ESCROW) pentru achitarea unor bunuri sau servicii şi eliberarea sumei ESCROW doar la îndeplinirea condiţiilor Contractului ESCROW.

Contractul ESCROW este un contract tripartit încheiat între Bancă, Cumpărător şi Vânzător prin care sunt stipulate condiţiile de utilizare a Sumei ESCROW.

Dreptul de a gestiona contul ESCROW îl are numai Banca în strictă conformitate cu condiţiile Contractului ESCROW.

Exemplu:

Vânzătorul doreşte să vândă, iar Cumpărătorul doreşte să cumpere un bun imobil (apartament, casă etc.).

În acest caz Ma, la cererea clienţilor, deschide un cont special ESCROW pe numele Cumpărătorului şi semnează cu părţile Contractul ESCROW în care sunt indicate toate condiţiile aferente tranzacţiei.

În acest cont special ESCROW Cumpărătorul depune suma de bani, negociată de către Cumpărător şi Vânzător şi indicată în Contractul ESCROW, care reprezintă preţul imobilului.

Odată cu depunerea banilor în acest cont special, contul este blocat de către Mobiasbanca şi banii sunt eliberaţi în următoarele condiţii:

  • Vânzătorului – doar în cazul în care este prezentat documentul confirmător că bunul imobil a fost înregistrat de către Oficiul Cadastral Teritorial pe numele Cumpărătorului şi dreptul de proprietate asupra bunului este trecut pe numele Cumpărătorului.
  • Cumpărătorului – doar dacă tranzacţia nu a fost finalizată din anumite motive.

Avantaje:

  • Vânzătorului îi este garantată încasarea mijloacelor băneşti, în limita disponibilului existent în contul ESCROW şi în cazul îndeplinirii condiţiilor stipulate în contractul ESCROW
  • Cumpărătorului îi este garantată recuperarea întregului disponibil din contul ESCROW, în cazul în care tranzacţia nu s-a finalizat din anumite motive.
  • Beneficiaţi de asistenţă juridică profesională la încheierea contractului de ESCROW şi/sau a contractelor comerciale.
  • Aveţi garanţia utilizării sumelor strict pentru destinaţia stabilită.
  • Reduceţi la zero riscul de primire a bancnotelor false, achitarea având loc prin virament de pe contul ESCROW în contul curent al Vânzătorului.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi Consilierul Dumneavoastră de Clientelă sau să vă adresaţi la cea mai apropiată filială a băncii.