În atenția clienților OTP Bank

În atenția clienților OTP Bank



Stimați clienţi,

În contextul digitalizării economiei la nivel de ţară, OTP Bank S.A. vă informează că, începând cu 10 ianuarie 2022, va emite Garanții Bancare (de ofertă/de bună execuție/taxe vamale/de bună plată) în favoarea tuturor beneficiarilor locali, în format electronic, semnate cu semnătură electronică avansată calificată, aplicată de către reprezentantul autorizat al Băncii.

Aceasta va permite asigurarea unui nivel mai înalt al confidențialităţii informației, economii de timp, precum și control eficient în privinţa operațiunilor efectuate.

Totodată, menţionăm că în cazul în care tranzacția de bază nu justifică prezentarea garanției bancare pe suport hârtie (spre exemplu: licitațiile organizate prin depunerea ofertelor în plic), acceptarea documentului electronic, nu poate fi refuzată.

Distribuie pe Facebook