Modificarea ratei dobânzii aferente creditului imobiliar Prima Casă

Modificarea ratei dobânzii aferente creditului imobiliar Prima Casă

Stimate Client,

În conformitate cu prevederile Contractului de credit, încheiat în cadrul Programului Guvernamental ”Prima Casă” și semnat între OTP Bank S.A. (în continuare „Banca”) și Dumneavoastră, modificarea ratei dobînzii are loc semestrial în dependență de modificarea Indicelui de Referință publicat de către Banca Națională a Moldovei (în continuare „Indice de Referință”) și, prin urmare, începând cu 01.01.2023 urmează a fi aplicată o nouă rată a dobânzii, ca urmare a modificării Indicelui de Referință.

În acest context, urmează de menționat faptul, că Indicele de Referință, ce ar urma a fi aplicat la calcularea dobânzii conform Contractului de credit, s-a majorat în prezent cu 3.95 puncte procentuale, constituind 13.42%.

Totodată, reieșind din faptul că:

  1. În conformitate cu prevederile art. 6, alin. (3) din Legea nr.293/2017 privind unele măsuri in vederea implementării Programului de stat „Prima casă” (în continuare „Legea nr. 293/2017”), pentru creditele acordate, majorarea ratei dobânzii nu va depăși 4 puncte procentuale o dată la 6 luni, iar pe parcursul a 12 luni consecutive nu va depăși 6 puncte procentuale;
  2. Valoarea Indicelui de Referință, aplicabil pentru perioada 01.01.2022-30.06.2022, constituia 4,12%;
  3. Valoarea Indicelui de Referință, aplicabil pentru perioada 01.07.2022-31.12.2022 constituie 8,12%, fapt ce reprezintă o majorare a Indicelui de Referință și, drept consecință a dobânzii aplicabile la credit, cu 4 puncte procentuale față de perioada precedentă;
  4. În scopul asigurării respectării prevederilor art. 6, al. (3) din Legea nr. 293/2017, dobânda ce urmează a fi aplicată pentru perioada 01.01.2023-30.06.2023 nu poate fi majorată decât cu cel mult 2 puncte procentuale.

Banca vă aduce prin prezenta notificare la cunoștință faptul, că pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 valoarea Indicelui de Referință va constitui 10,12% anual.

Din 02 ianuarie 2023, noul grafic de rambursare a creditului va fi disponibil în orice unitate a Băncii.

Pentru informații adiționale, Vă rugăm să contactați consilierul personal sau Call Center la numărul de telefon 022 256 456.

Cu respect,
OTP Bank SA

Distribuie pe Facebook