Stimate acţionar!

Stimate acţionar!

Mobiasbanca – OTP Group S.A. anunţă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Băncii din 30 martie 2021, convocarea Adunării Generale Anuale a Acționarilor, care va avea loc prin corespondență la data de 13 mai 2021, ora 1600 pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81/A, oficiul central al Băncii, bir. 319.

Ordinea de zi:

 1. Raportul Consiliului Băncii cu privire la rezultatele activității sale în anul 2020.
 2. Raportul Organului Executiv cu privire la rezultatele activității Băncii în anul 2020 (inclusiv situațiile financiare).
 3. Aprobarea modificărilor în statut.
 4. Aprobarea companiei de audit extern și stabilirea cuantumului de remunerare pentru serviciile sale pentru anul 2021.
 5. Distribuirea profitului Băncii
 6. Eliberarea de răspundere pentru activitatea în anul 2020 a membrilor Consiliului Băncii.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită conform situației la data de 09 aprilie 2021. Modificările la lista acționarilor băncii cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor pot fi introduse până la data de 10 mai 2021.

Acționarii se pot familiariza cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor începând cu data de 30 aprilie 2021 prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii: https://site.mobiasbanca.md/actionari/site/login.

Participarea la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor se va exprima prin completarea, semnarea (cu autentificarea în modul stabilit a semnăturii acționarului/reprezentantului acestuia) și expedierea în adresa Băncii a Buletinului de Vot, prin una din următoarele metode:

 1. se va semna de către acționarul Băncii personal, la oficiul central, în prezența membrilor comisiei de numărare a voturilor;
 2. se va trimite prin poștă semnat, autentificat de către notar sau de către administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari – de către organul de asistență socială de la locul de trai.
 3. se va transmite semnat (semnătura autentificata) prin e-mail: gov@mobiasbanca.md, prin încărcarea acestuia și a următoarelor documente:
 • Actul de Identitate - pentru persoană fizica,
 • Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice cu indicarea numelui administratorului - pentru persoană juridică,
 • Procura perfectată și eliberată în modul stabilit de legislația în vigoare, în cazul în care buletinul de vot a fost semnat de către o persoană împuternicită prin procură (atât pentru persoană fizică cât și pentru persoană juridică).
 1. se va transmite semnat (semnătura autentificata) prin intermediul paginii dedicate acționarilor de pe site-ul Băncii, prin încărcarea acestuia.

*semnătura acționarului persoana fizică sau a reprezentantului acționarului se autentifica conform cerințelor legislației in vigoare

Termenul limită de prezentare a Buletinului de Vot este data de 13 mai 2021, ora 1600.

Rezultatul votului prin corespondență se va aduce la cunoștința acționarilor prin publicarea în termen de până la  23 mai 2021 a unui comunicat în Monitorul Oficial al RM, ziarul “Capital Market” și pe site-ul Băncii.

**Informăm că odată cu lansarea noului website al băncii, parolele acționărilor care se loghează prin modulul acționari au fost resetate. Cauza principală fiind cerințele de Securitate a Băncii.
În acest scop, venim cu rugămintea către toți acționarii Băncii, de a se adresa pentru detalii și primirea parolei noi la tel. 022 812 431; 0 22 812 438 sau prin e-mail: gov@mobiasbanca.md.

Informații suplimentare puteți obține la tel. 022 812 431; 0 22 812 438.

Comitetul Executiv al băncii

Distribuie pe rețelele de socializare