Aviz privind rezultatele ofertei de preluare obligatorie a valorilor mobiliare emise de Mobiasbanca – OTP Group S.A.

05 Nov 2019
Tipul ofertei: Ofertă de preluare obligatorie.
Perioada de derulare a ofertei: 02.10.2019 – 29.10.2019.
 
Numărul şi data hotărîrii C.N.P.F. privind aprobarea prospectului ofertei de preluare: Hot. CNPF nr. 44/2 din 23.09.2019.
 
Datele de identificare ale ofertantului: OTP Bank Nyrt., nr. înregistrării de stat: 01-10-041585, adresa juridică: H-1051, Ungaria, Budapesta, Nador utca 16.
 
Persoane care acționează concertat cu ofertantul: nu sunt.
 
Datele de identificare a emitentului valorilor mobiliare care au făcut obiectul ofertei: Mobiasbanca – OTP Group S.A., IDNO: 1002600006089, adresa juridică: MD-2012, R. Moldova, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel mare și Sfânt, 81/A.
 
Deţinerea de valori mobiliare a ofertantului anterior iniţierii ofertei de preluare: 9 669 155  acțiuni (96.67% din totalul acțiunilor cu drept de vot ale societății).
 
Datele de identificare ale intermediarului ofertei: Denumirea deplină: Mobiasbanca – OTP Group S.A.; IDNO: 1002600006089; adresa juridică: MD-2012. R. Moldova, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel mare și Sfânt, 81/A; Licența de societate de investiții categoria ”C”, seria CNPF nr.000893 din 15.03.2015, termen nelimitat.
 
Locul de derulare a ofertei de preluare: piața reglementată administrată de Bursa de Valori a Moldovei SA.
 
Numărul de valori mobiliare care au făcut obiectul ofertei de preluare, precum şi procentul reprezentat de acestea din numărul total de valori mobiliare din aceeaşi clasă: 325 239 acțiuni (3.25% din totalul acțiunilor cu drept de vot ale societății ).
 
Preţul valorilor mobiliare în cadrul ofertei: 152.57 lei/acțiune.
 
Numărul de valori mobiliare propuse spre vânzare şi efectiv achiziţionate în cadrul ofertei de preluare, precum şi procentul reprezentat de acestea din numărul total de valori mobiliare din aceeaşi clasă:
 
- Propuse spre vânzare: 156 630  de valori mobiliare (1.57 % din totalul acțiunilor cu drept de vot ale societății).
- Efectiv achiziționate: 156 630 de valori mobiliare (1.57% din totalul acțiunilor cu drept de vot ale societății).
 
Suma totală plătită pentru valorile mobiliare achiziţionate în cadrul ofertei de preluare:      23 897 039.10 lei.
 
Deţinerea de valori mobiliare ale ofertantului în valoare absolută şi relativă, după derularea ofertei de preluare: 9 825 785 acțiuni (98.31% din totalul acțiunilor cu drept de vot ale societății).
 
După derularea ofertei de preluare ofertantul OTP Bank Nyrt. deţine 98.31 % din totalul acțiunilor cu drept de vot ale societății, astfel: 
- alţi deţinători de valori mobiliare de aceeaşi clasă sînt în drept să adreseze ofertantului cerere de achiziţionare obligatorie;
- perioada pînă la care alţi deţinători de valori mobiliare de aceeaşi clasă sînt în drept să adreseze ofertantului cerere de achiziţionare obligatorie: 30.10.2019 – 30.01.2020;
- preţul la care se va efectua achiziţionarea obligatorie a valorilor mobiliare: 152.57 lei/acțiune;
- locul la care se vor recepţiona cererile de achiziţionare obligatory: Mobiasbanca – OTP Group S.A. cu sediul: MD-2012. R. Moldova, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 81/A, IDNO-cod fiscal 1002600006089, Licenţa de societate de investiţii de categoria „C”, seria CNPF nr. 000893 din 15.03.2015, termen nelimitat, telefoane de contact: 022-812-380, 022-812-438, e-mail: : vm@mobiasbanca.md.;
- modul şi termenul de efectuare a plăţilor pentru achiziţionarea valorilor mobiliare: Achitarea prețului valorilor mobiliare, care constituie obiectul ofertei, se va efectua de către intermediar prin virament la conturile acționarilor vânzători sau în numerar la casieria Băncii începând cu a treia zi lucrătoare din data înregistrării tranzacției la Bursa de Valori a Moldovei.