Comunicat despre substituirea societății de registru

24 May 2019
Banca Comercială  ”MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale” S.A.
 
Aduce la cunoștință acționarilor săi şi publicului larg, că, în conformitate cu prevederile art. 46 alin. (4) din Legea nr. 234 din 03.10.2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale" S.A. și documentația aferentă au fost transmise de către societatea de registru ”Registru” S.A. către ”Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare” S.A.
 
Astfel, în cazul actualizării datelor personale ale acționarului şi/sau pentru a obține informații din Registrul deținătorilor de valori mobiliare emise de BC "MOBIASBANCĂ - Groupe Société Générale" S.A. urmează să vă adresați la sediul Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare, pe adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni, 57/1, et. I, e-mail: dcu@dcu.md, pagina web: www.dcu.md, telefon de contact: + 373 22 999-871.
 
Comitetul de Direcție al Băncii