În atenţia publicului

22 Jul 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 11.07.2012 privind piața de capital și în baza contractului de vânzare-cumpărare a acțiunilor  din 5 Februarie 2019, Société Générale, OTP Bank Nyrt și  BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Société Générale” S.A. informează că orice persoană interesată poate lua cunoștință cu Informațiile generale privind activitatea Băncii la sediul central al băncii: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 81A, mun. Chișinău, în zilele de lucru pînă la data de 25 iulie 2019, între orele 9:00 - 13:00 și 15:00 – 16:30, cu programarea prealabilă la tel.: 0 22 812 438.