Servicii pe piața de capital

Mobiasbanca - OTP Group S.A. în calitate de:

  • Societate de investiții;
  • Membru al Bursei de Valori a Moldovei și al Sistemului Multilateral de Tranzacționare (MTF);
  • Dealer primar pe piața valorilor mobiliare de stat

oferă clienților săi următoarele servicii:

  • Servicii de intermediere 
      - operațiuni de vânzare/cumpărare a valorilor mobiliare corporative la Bursa de Valori a Moldovei și prin Sistemul Multilateral de Tranzacționare (MTF) a Bursei de Valori a Moldovei în baza contractelor de prestare a serviciilor de investiții încheiate cu clienții;
      - formarea la solicitarea clientului a unui portofoliu de pachete de acțiuni ale societăților considerate atractive pentru client;
      - cumpărarea/vânzarea pachetelor de acțiuni prin intermediul licitațiilor cu strigare.
 
  • Servicii de consultanță de investiții 
La decizia inițierii unor operațiuni cu valori mobiliare, clienţii pot beneficia de o consultaţie amplă privind situaţia curenta de pe piaţa valorilor mobiliare si modalităţile de activitate cu instrumentele financiare respective, precum şi asistenţa din partea specialiştilor Băncii la elaborarea unor scheme individuale de plasare si gestionare a mijloacelor disponibile și selectarea proiectelor investiționale.
 
 
  • Servicii de subscriere și/sau plasament a instrumentelor financiare – servicii de intermediere pentru plasarea valorilor mobiliare corporative în cadrul emisiunilor efectuate de societăţile pe acţiuni cu sau fără angajamente ferme.
 
 
Pentru informații suplimentare puteți apela la:
 
(+373) 022 812-380
(+373) 022 812-944
 
sau
la oficiul central al băncii (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81a)
regim de activitate: zilele lucrătoare, orele 9:00 – 17:00, pauză 13:00 – 14:00
 
sau
la adresa E-mail: vm@mobiasbanca.md
 

 

- Achiziţionarea VMS pe piaţa primara/secundara - în baza cererilor clienţilor recepţionate în conformitate cu contractele încheiate

- Tranzacţii de tip REPO – presupune vînzarea temporară a VMS cu răscumpărarea ulterioara a acestora la o dată anumită şi la un preţ anumit, stabilit la data vînzării. Tranzacţiile REPO sunt mai simple şi mai rapide decît serviciile de creditare

Plasarea mijloacelor băneşti libere în VMS va oferă următoarele avantaje:

- Returnarea mijloacelor investite în VMS este garantata de stat

- VMS reprezintă un instrument financiar lichid, investitorul poate in orice moment sa le vîndă la preţul pieţei

- VMS pot fi utilizate în calitate de garanţii pentru creditele contractate de la bănci

- Dobînzile obţinute de la VMS nu se impozitează pana la 01 ianuarie 2015 (Conform art.24 al Legii 1164-XIII din 24.04.1997 pentru aplicarea titlurilor I si II ale Codului Fiscal)

 

Documente utile:

Ghid privind activitatea cu valori mobiliare

Ghidul investitorului în valori mobiliare de stat

 

Pentru informaţii suplimentare apelați la numerele de telefoan:

(+373) 022 812-944

(+373) 022 812-380

sau la oficiul central al băncii (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81a)

regim de activitate: zilele lucrătoare, orele 9:00 – 17:00, pauză 13:00 – 14:00

sau la adresa e-mail: vm@mobiasbanca.md