Unistream

Sistemul UNISTREAM – este un sistem de transfer internaţional cu ajutorul căruia aveţi posibilitatea de a primi/transmite bani în peste 95 de ţări ale lumii prin circa 300.000 de puncte de acces.

Scurte condiţii:

 • Moneda transferului – transferurile pot fi expediate în dolari SUA, Euro şi Ruble ruseşti şi achitate în dolari SUA, Euro, Ruble ruseşti şi Lei moldoveneşti. Transferul poate fi primit şi expediat la orice unitate Mobiasbancă. La dorinţa clientului numerarul transferului poate fi eliberat sau încasat în Lei moldoveneşti la cursul comercial al băncii în ziua eliberării/expedierii transferului;
 • Termenul de executare – transferurile se efectuează fără necesitatea deschiderii unui cont bancar şi sunt disponibile pentru destinatar în cel puţin 10 minute după ce au fost expediate.
 • Perioada de validitate – transferul poate fi ridicat timp de 31 de zile din momentul expedierii. După expirarea termenului, transferul este returnat la banca expeditoare şi este disponibil pentru încasare de către plătitor, timp de 3 ani. Pentru transferurile expirate comisionul nu se returnează.
 • Comisionul se achită doar de către expeditor în momentul efectuării transferului şi constituie:
  1. la efectuarea transferurilor de bani în Rusia şi ţările CSI – de la 1%*;
      * la efectuarea transferului de bani în punctele BC “Unistream” în dolari şi Ruble ruseşti
  2. tarife percepute la expedierea transferurilor băneşti din Republica Moldova peste hotare -  1,5% din suma transferată.

Alte comisioane la beneficiarul plăţii nu se reţin.

În cazul efectuării de către expeditor de careva modificări în transfer, nu se percepe comision suplimentar.

Condiţiile de returnare: transferul de bani expediat poate fi returnat la solicitarea persoanei plătitoare, cu condiţia că transferul nu a fost deja achitat beneficiarului.

Pentru a fi returnat transferul, plătitorul urmează să prezinte la filiala băncii care a efectuat operaţiunea următoarele documente:

 • act de identitate valabil, 
 • documentele care atesta efectuarea transferului, 
 • cererea scrisa cu indicarea datelor transferului si motivul de returnare a transferului.

Modalitatea achitării:

 1. în cazul în care transferul se returneaza la solicitarea platitorului, acestuia i se înmâneaza doar suma transferului expediat fara comisionul aferent tranzactiei.
 2. în cazul anularii transferului din cauza erorilor tehnice a sistemului de plati, platitorului i se înmâneaza suma transferului inclusiv comisionul încasat. Suma si comisionul aferent tranzactiei se returneaza în cel putin 3 zile lucratoare cu excepţia unor Participanţi/ Parteneri unde durata returnării durează de la 2 săptămâni, din momentul depunerii cererii de returnare, urmând ca platitorul sa fie contactat pentru a veni sa-si ridice banii.

Pentru alte informatii suplimentare va rugam sa vizitati site-ul www.unistream.ru