Unistream

Sistemul UNISTREAM – este un sistem de transfer internațional cu ajutorul căruia aveți posibilitatea de a primi/transmite bani în peste 95 de tari ale lumii prin circa 300.000 de puncte de acces.

Scurte condiţii:

 • Moneda transferului – transferurile pot fi expediate în dolari SUA, Euro și Ruble rusești şi achitate în dolari SUA, Euro, Ruble rusești şi Lei moldovenești. Transferul poate fi primit și expediat la orice unitate Ma. La dorința clientului numerarul transferului poate fi eliberat sau încasat în Lei moldovenești la cursul comercial al băncii în ziua eliberării/expedierii transferului;
 • Termenul de executare – transferurile se efectuează fără necesitatea deschiderii unui cont bancar și sunt disponibile pentru destinatar în cel puţin 10 minute după ce au fost expediate.
 • Perioada de validitate – transferul poate fi ridicat timp de 31 de zile din momentul expedierii. După expirarea termenului, transferul este returnat la banca expeditoare şi este disponibil pentru încasare de către plătitor, timp de 3 ani. Pentru transferurile expirate comisionul nu se returnează.
 • Comisionul se achită doar de către expeditor în momentul efectuării transferului şi constituie:
  1. la efectuarea transferurilor de bani în Rusia și țările CSI – de la 0,95% din suma transferată;
  2. tarife percepute la expedierea transferurilor bănești din Republica Moldova peste hotare, rugam sa accesați site-ul: http://unistream.ru/transfers/.

Alte comisioane la beneficiarul plății nu se rețin.

În cazul efectuării de către expeditor de careva modificări în transfer, nu se percepe comision suplimentar.

Condițiile de returnare: transferul de bani expediat poate fi returnat la solicitarea persoanei plătitoare, cu condiția că transferul nu a fost deja achitat beneficiarului.

Pentru a fi returnat transferul, plătitorul urmează să prezinte la filiala băncii care a efectuat operațiunea următoarele documente:

 • act de identitate valabil, 
 • documentele care atesta efectuarea transferului, 
 • cererea scrisa cu indicarea datelor transferului si motivul de returnare a transferului.

Modalitatea achitării:

 • În cazul în care transferul se returnează la solicitarea plătitorului, acestuia i se înmânează doar suma transferului expediat fără comisionul aferent tranzacției.
 • în cazul anularii transferului din cauza erorilor tehnice a sistemului de plăti, plătitorului i se înmânează suma transferului inclusiv comisionul încasat. Suma si comisionul aferent tranzacției se returnează în cel puțin 3 zile lucrătoare cu excepția unor Participanți/ Parteneri unde durata returnării durează de la 2 săptămâni, din momentul depunerii cererii de returnare, urmând ca plătitorul sa fie contactat pentru a veni sa-si ridice banii.

Pentru alte informatii suplimentare va rugam sa vizitati site-ul www.unistream.ru