Western Union

Compania Western Union – este lider pe piaţa internaţională a transferurilor de bani, ce vă oferă modalităţi rapide, fiabile şi uşoare de a trimite sau primi bani în cele peste 355.000 de locaţii ale agenţiilor sale, care acoperă peste 200 de ţări şi teritorii, mai mult de 30.000 de locaţii în ţările CSI şi mai mult de 800 de locaţii în Moldova.

Scurte condiţii:

  • Moneda transferului – transferurile pot fi expediate şi achitate în dolari SUA şi Euro. Transferul poate fi primit şi expediat la orice unitate Mobiasbanca.
  • Termenul de executare – transferurile se efectuează fără necesitatea deschiderii unui cont bancar şi sunt disponibile pentru destinatar în cel puţin 5 minute din momentul expedierii.
  • Perioada de validitate – în cazul în care transferul nu este achitat beneficiarului de transfer în decurs de 45 de zile din momentul expedierii, tranzacţia se arhiveaza în sistem.

În cazul efectuării de către expeditor de careva modificări în transfer, nu se percepe comision suplimentar.

Condiţiile de returnare: transferul de bani expediat poate fi returnat la solicitarea persoanei plătitoare, cu condiţia că transferul nu a fost deja achitat beneficiarului.

Pentru a fi returnat transferului, plătitorul urmează să prezinte la filiala băncii care a efectuat operaţiunea următoarele documente:

  • act de identitate valabil;
  • documentele care atestă efectuarea transferului;
  • cererea scrisă cu indicarea datelor transferului şi motivul de returnare a transferului.

Modalitatea achitării:

  1. în cazul în care transferul se returnează la solicitarea plătitorului, acestuia i se înmânează doar suma transferului expediat fără comisionul aferent tranzacţiei.
  2. în cazul anulării transferului din cauza erorilor tehnice a sistemului de plăţi, plătitorului i se înmânează suma transferului inclusiv comisionul încasat. Suma se returnează în aceeaşi zi, comisionul în decurs de o lună, urmând ca plătitorul să fie contactat pentru a veni să-şi ridice banii.

Comisionul se achită doar de către expeditor, în momentul efectuării transferului. Alte comisioane la beneficiarul plăţii nu se reţin.

Pentru alte informaţii suplimentare vă rugăm să vizitaţi site-ul www.westernunion.com