Picture

Calendar financiar

Publicarea deciziilor aprobate la AGA
December 07, 2020
Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor
November 27, 2020
Publicarea Raportului semestrial conform Regulamentului CNPF cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare pentru perioada 01.01.2020-30.06.2020
August 31, 2020
Publicarea deciziilor aprobate la AGA
July 10, 2020
Adunarea Generală Anuală a Acționarilor
July 03, 2020
Publicarea Raportului anual conform Regulamentului CNPF cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare pentru perioada - 01.01.2019-31.12.2019
March 31, 2020
Datele introduse nu sunt valide