Picture

Calendar financiar

Raportul semestrial - emitenții de valori mobiliare 2021
August 31, 2021
Publicarea deciziilor aprobate la AGA
May 20, 2021
Adunarea Generală Anuală a Acționarilor
May 13, 2021
Raportul anual emitenții de valori mobiliare - 31.12.2020
April 23, 2021
Publicarea deciziilor aprobate la AGA
December 07, 2020
Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor
November 27, 2020
Datele introduse nu sunt valide