Picture

Cariera la Mobiasbanca

Posturi vacante

Suntem o echipă tânără și dinamică, profesionistă, orientată spre client și rezultat.
Ne propunem să-ți oferim provocări profesionale, un mediu de lucru prietenos, oportunități de dezvoltare și facilități pentru a duce un mod de viață sănătos.

Pentru cel mai bun candidat, venim să oferim beneficii extra-salariale:

 • Experienţa unui grup internaţional;
 • Un portal Intranet cu informaţii de specialitate şi un catalog bogat de cursuri pentru dezvoltare;
 • Achizionarea produselor Băncii în condiţii preferenţiale;
 • Asigurare medicala suplimentară;
 • Tichete de masă;
 • Avantaje financiare sub formă de prime de sărbători, bonusuri colective şi individuale.


Pune-ţi cariera pe upgrade cu Mobiasbanca - OTP Group!

Te invităm să aplici CV-ul la recrutare@mobiasbanca.md

(Vom aprecia să specifici funcţia pentru care candidezi)

Dacă nu ai identificat o funcție vacantă pentru domeniul tău de pregătire profesională, expediază CV şi, în funcție de disponibilitățile pentru funcțiile necesare în noile proiecte, te contactăm noi.
Ne va face plăcere să te cunoaștem și să facem echipă comună!

Joburi Business

Analist Financiar IMM

Misiune post:  Analiza și estimarea tranzacțiilor purtătoare de riscuri cu clienți persoane juridice.

Ce ai de făcut:

 • Analiza economico-financiara a cererilor de credit și angajamentelor persoanelor juridice cu formularea concluziilor aferente;
 • Estimarea tranzacţiilor purtătoare de riscuri ale clienţilor din segmentul IMM;
 • Pregatirea dosarelor de credit pentru a fi aprobate de organele decizionale ale Băncii;
 • Perfectarea contractelor de credit şi de gaj aferente facilităţilor de credit pentru clienți persoane juridice IMM:
 • Monitorizarea trimestriala a Situatiilor Financiare a Debitorilor din segmentul IMM


Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experienţă în domeniul bancar – minim 1 an;
 • Experienţă în domeniul analizei financiare sau contabilității a întreprinderilor va fi un avantaj;
 • Cunoașterea noilor Standarde de Contabilitate, legislatiei BNM in domeniul creditarii;
 • Cunoştinţe la nivel mediu/avansat în sistemele şi aplicaţiile informatice - MS Office, în special (Word, Excel, PowerPoint);
 • Cunoaşterea limbii române, ruse şi engleze;
 • Punctualitate în pregătirea și prezentarea informațiilor cu respectarea termenului impus;
 • Spirit analitic, responsabilitate, gestiunea eficienta a timpului, capacitatea de a gestiona si monitoriza mai mute sarcini simultan, concentrare și atenție la detalii

Manager Relaţii Clienţi IMM | zona Nord

Misiune post:  Gestiunea relaţiilor cu clienţii întreprinderilor mici şi mijlocii ai băncii şi atragerea clienţilor noi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate.

Ce ai de făcut:

 • Atragerea clienţilor în Bancă, precum şi menţinerea clienţilor existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii întreprinderilor mici şi mijlocii cu abordare non retail; corespondenţa și comunicarea cu clienţii Băncii;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii întreprinderilor mici şi mijlocii cu abordare Non Retail către organele de decizie;
 • Monitorizarea derulării relaţiilor contractuale cu clienţii întreprinderilor mici şi mijlocii;
 • Asigurarea clienţilor potenţiali cu informaţie deplină privind produsele şi serviciile Băncii oferite;
 • Perfectează rapoarte de activitate: echiparea clienţilor, vizite la prospecţi, urmărirea atragerii la bancă;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesate.


Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare economice / financiar-bancare;
 • Experienţă în deservirea/comunicarea cu clienţii minim 3 an;
 • Cunoaşterea documente normative interne și ale BNM, legislaţia în vigoare, produsele bancare;
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă, engleză;
 • Cunoaşterea aplicaţiilor Windows, Excel, PowerPoint

Dealer Operațiuni Monetare

Misiune post: Efectuarea operațiunilor pe piața interbancară internă și externă. Efectuarea operațiunilor pe piața valorilor mobiliare. Raportarea externă către BNM, CNPF și internă către conducerea și subdiviziunile Băncii.

Ce ai de făcut:

 • Atragerea și plasarea resurselor pe piața interbancară locală și externă;
 • Efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare de stat și corporative;
 • Raportarea către Banca Naţională a Moldovei privind operațiunile efectuate pe piața interbancară și piața valorilor mobiliare de stat;
 • Raportarea către Comisia Națională a Pieței Financiare privind activitatea băncii pe piața valorilor mobiliare corporative;
 • În comunicarea cu clienții băncii să utilizeze exclusiv canale de comunicare permise de DNI în vigoare
 • Raportarea internă către conducerea și subdiviziunile Băncii privind operațiunile efectuate;
 • Elaborarea procedurilor interne ale secției, ce țin de efectuarea operațiunilor pe piața interbancară și piața valorilor mobiliare;
 • Contribuirea la pregătirea rapoartelor și realizarea proiectelor în domeniul operațiunilor FOREX;
 • La indicația șefului subdiviziunii va exercita în aceasi unitate unele atribuții de muncă ale unui salariat temporar absent.


Vom aprecia să ai:

 • Studii economice superioare;
 • Experienţa în domeniul bancar min. 2 ani;
 • Cunoaşterea Platformei Unice de Tranzacționare și terminalului Bloomberg, Platformei DCU va fi un avantaj;
 • Cunoașterea Regulamentelor și Instrucțiunilor BNM și Ministerului Finanțelor al Moldovei privind activitatea pe piața interbancară și pe piața valorilor mobiliare de stat;
 • Cunoașterea Regulamentelor și Instrucțiunilor CNPF privind activitatea pe piața valorilor mobiliare corporative (deținerea Certificatului de calificare a specialistului în domeniul valorilor mobiliare va fi un avantaj);
 • Posedarea liberă a limbilor română, rusă şi engleză;
 • Cunoştinţe ale MS Office la nivelul utilizatorului avansat.

Operator Ghişeu Universal

Pentru cel mai bun candidat, venim să oferim beneficii extra-salariale:

 • Experienţa unui grup internaţional;
 • Un portal Intranet cu informaţii de specialitate şi un catalog bogat de cursuri pentru dezvoltare;
 • Achizionarea produselor Băncii în condiţii preferenţiale;
 • Asigurare medicală suplimentară;
 • Tichete de masă în valoare de 45 lei per fiecare zi lucrătoare
 •  Avantaje financiare sub formă de prime de sărbători, bonusuri colective şi individuale.


Ce ai de făcut:

 • Efectuarea operaţiunilor de casă în numerar și prin virament pentru clienţii băncii;
 • Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor băncii.


Vom aprecia sa ai:

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic/financiar;
 • Experienţă în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului, (într-o funcţie similară va fi un avantaj);
 • Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office;
 • Abilităţi de comunicare şi  orientare spre client;
 • Atenţie la detalii.

 

Telesales Representative | Call-Center

Ce ai de făcut:

 •  Vânzarea produselor și serviciilor Băncii destinate persoanelor fizice, prin intermediul parteneriatelor stabilite de către Bancă (POS lending);
 •  Vânzarea produselor și serviciilor Băncii prin intermediul canalelor alternative de distribuție (telefonie, fax, email, sms , IVR, etc);
 •  Procesează solicitările privind creditele de consum parvenite prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, destinate persoanelor fizice;
 •  Realizarea actiunilor de Suport pentru clienţii Băncii deţinători de carduri bancare;
 •  Realizarea actiunilor de Suport pentru clientii Bancii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire la distanță ale Băncii;
 •  Consilierea clienţilor existenţi şi potenţiali cu informaţie generală privind produsele bancare (tipuri, dobânzi, comisioane, documente necesare etc.);
 •  Cunoașterea, aplicarea și respectarea DNI ale Băncii;
 •  Organizare și orientare spre eficiență a activităților gestionate în cadrul Secției Vânzări la Distanță;
 •  Îmbunătățirea continuă a performanțelor proprii în vederea atingerii/respectării indicatorilor comerciali de performanță și de calitate;
 •  Participarea în proiecte de dezvoltare ale Băncii

Vom aprecia să ai:

 •  Studii superioare cu profil economic;
 •  Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 •  Vorbirea fluentă a limbii române și rusă; engleza nivel mediu/avansat de comunicare;
 •  Abilităţi de operare PC, pachete/aplicații software și baze de date interne (nivel avansat);
 •  Experiența în domeniul vânzărilor produselor bancare constituie un avantaj.


Particularităţile postului:

 • Munca în ture de zi/ weekend/ sarbatori, turele de sărbători se achită conform tarifului special.

 

Agent Vânzări | Chișinău, Bălți, Soroca, Cahul

Misiune post: Participarea în elaborarea, promovarea, animarea și monitorizarea acțiunilor comerciale îndreptate spre creșterea vânzărilor prin canalele alternative (POS, Bank at Work, Agenți de vânzare, etc.) și atingerea obiectivelor comerciale stabilite.

Pentru cel mai bun candidat, venim să oferim beneficii extra-salariale:

 •  Experienţa unui grup internaţional;
 •  Un portal Intranet cu informaţii de specialitate şi un catalog bogat de cursuri pentru dezvoltare.


Responsabilităţi de bază:

 • Identificarea clienților potențiali și a oportunităților de vânzare în afara sediilor Băncii;
 • Promovarea serviciilor și produselor băncii într-o manieră profesională, în conformitatea cu reglementările în vigoare;
 • Atragerea clienților și inițierea procesului de încheiere a relațiilor de afaceri noi;
 • Identificarea necesităților clienților și propunerea soluțiilor financiare optime, prin adaptarea comercializării produselor la condițiile pieței;
 • Participarea la acțiuni de animare comercială ale băncii: întâlniri cu clienții, prezentări, expoziții, evenimente, etc.;
 • Oferirea de asistență clienților în procesul de vânzare;
 • Administrarea și asigurarea respectării tuturor obiectivelor de vânzare;
 • Monitorizarea tuturor solicitărilor clienților și asigurarea procesării/rezolvării acestora;
 • Menținerea cunoștințelor despre toate produsele și serviciile de pe piață, pentru a cunoaște toate avantajele și dezavantajele pentru diverse produse/servicii;
 • Gestionarea eficientă și corectă a diverselor documente pentru toate sursele de vânzare;
 • Respectarea tuturor măsurilor legate de securitate și confidențialitatea datelor clienților.


Cerinţe faţă de candidaţi:

 • Experiență în domeniul domeniul vânzărilor;
 • Program de muncă flexibil;
 • Cu spirit de inițiativă, proactivitate, creativitate și implicare;
 • Cu spirit de responsabilitate, organizare și orientare spre eficiență;

 

Specialist Creditare Persoane Fizice

Misiune post: Dezvoltarea directă a relaţiilor comerciale cu clienţii şi prospectarea pieţei clienţilor persoane fizice.

Ce ai de făcut:

 • Analiza pieţii, identificarea şi atragerea clienţilor potenţiali;
 • Monitorizarea permanentă a portofoliului de clienţi, aplicând criteriile de segmentare;
 • Analiza gradului de încadrare a clientului în criteriile de eligibilitate pentru produsele bancare;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor bancare.


Vom aprecia sa ai:

 • Experienţă în domeniul bancar sau în domenii conexe;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office;
 • Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Specialist Creditare Persoane Juridice

Misiune post: Dezvoltarea directă a relaţiilor comerciale cu clienţii şi prospectarea pieţei clienţilor persoane juridice.

Ce ai de făcut:

 • Analiza pieţii, identificarea şi atragerea clienţilor potenţiali;
 • Monitorizarea permanentă a portofoliului de clienţi, aplicând criteriile de segmentare;
 • Analiza gradului de încadrare a clientului în criteriile de eligibilitate pentru produsele bancare;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor bancare.


Vom aprecia sa ai:

 • Experienţă în domeniul bancar sau în domenii conexe;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office;
 • Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 • Permis conducere cat. B.

Training Agenți Vânzări Directe

Pentru cei interesaţi să adere la un Grup bancar internaţional, avem plăcerea să vă comunicăm despre lansarea unui program de instruire pentru poziţia de Agent Vânzări Directe.

Misiunea postului:  identificarea potențialilor clienți și a oportunităților de vânzare în afara sediului Băncii.

Detalii despre instruire:

 • Data lansării: 4 oct 2021;
 • Locaţia: Centrul de Formare OTP Bank; str. Cuza Voda 1/1
 • Durata: 1 zi;
 • Program de instruire interactiv;
 • Exerciţii practice şi studii de caz.

După finalizarea cu succes a instruirii:

 • Vei şti particularitatile postului si resposnabilitatile de baza a unui Agent Vanzari in OTP Bank;
 • Vei cunoaşte detalii privind incheierea relatiilor noi de afaceri;
 • Vei fi pregătit de a acorda suport profesionist clienţilor.

Vom aprecia să ai:

 • Studii medii/superioare cu profil economic;
 • Experienta in vanzari va constitui un avantaj;
 • Abilităţi de comunicare şi orientare spre client.

 

La finisarea acestei instruiri vei avea posibilitatea sa aderi echipei Agentilor de Vanzari OTP Bank S.A.

Te invităm să transmiţi CV-ul la recrutare@mobiasbanca.md cu menţiunea “Vreau in echipa”.

Data limită de aplicare a CV-lui: 30 septembrie 2021.

Joburi Suport

Analist Financiar Credite

Ce ai de facut:

 • Asigură verificarea integrității dosarelor de credit și corespunderea acestora cu cerințele DNI prin aplicațiile de scorare;
 • Asigură setarea în SIB facilitățile de credit și anume – eliberarea creditelor, rambursarea (anticipată, totală), restructurarea, etc.;
 • Asigură analiza solicitărilor care conform DNI sunt aprobate in afara aplicațiilor de scorare cum ar fi restructurări comerciale, derogări și altele
 • Implicarea la setarea în SIB facilităţilor de credit şi anume – eliberarea creditelor, rambursarea (anticipata, totala), restructurarea, etc.
 • Perfectarea contractelor ne standarde si celor care nu sunt incorporate in aplicațiile de scorare aferente facilitaţilor de credit aprobate, acorduri adiţionale si altele conform prevederilor DNI.
 • Perfectarea contractelor de gaj a bunurilor mobile, de amanet si acorduri adiționale la acestea.
 • Perfectarea demersurilor, permisiunilor, scrisorilor prevăzute de DNI.
 • Înregistrarea in baze de date interne a dosarelor de credit procesate imediat dupa procesarea acestora.


Vom aprecia sa ai:

 • Experienţă de muncă în sistemul financiar-bancar minim 2 ani în domeniul creditării
 • Superioare financiar - bancare/economice
 • Cunoașterea Microsoft Office la nivel avansat si a sistemelor si aplicațiilor informatice specifice
 • Capacitate de analiză şi sinteză.
 • Atenţie la detalii şi abilităţi de identificare a riscurilor aferente activităţii creditare.
 • Cunoașterea limbilor: româna, rusa – obligatoriu; engleza - avantaj
 • Păstrarea confidenţialităţii informației.

Responsabil Afaceri Corporative

Misiune post: Asigură suportul la organizarea guvernanţei corporative şi a procesului normativ al băncii

Ce ai de făcut:

 • Asigurarea suportului la organizarea guvernanței corporative în conformitate cu legislaţia în vigoare, Statutul Băncii şi documentele normative interne;
 • Participarea la organizarea desfășurării AGA, ședințelor Consiliului Băncii, comitetelor raportoare Consiliului Băncii, organului executiv, precum și exercită lucrările de secretariat a acestor organe, monitorizează petrecerea comitetelor interne specializate conform prevederilor Directivei nr. 1.
 • Administrarea dosarelor ședințelor organelor de conducere, informarea persoanele interesate referitor la deciziile adoptate (eliberarea extraselor / copiilor PV ale OE, CB, AGA);
 • Exercitarea monitorizării executării deciziilor Consiliului Băncii/Organului Executiv.
 • Asigurarea funcționarii modulului ședințe corporative și Acte administrative în aplicația E-master, inclusiv perfectarea rapoartelor electronice, monitorizarea registrelor electronice, precum și monitorizarea îndeplinirii acțiunilor stabilite; prezintă propuneri privind perfecționarea proceselor.
 • Gestionarea documentelor originale oficiale ale Băncii
 • Realizarea traduceri din limba engleză în limba română și viceversa a documentelor corespunzătoare ordinii de zi, proceselor verbale a ședințelor AGA, CB, și comitetelor raportoare Consiliului Băncii, precum și alte documente ce conțin secretul comercial la indicația conducerii Băncii;
 • Coordonarea procesului de aprobare a persoanelor cheie la Consiliul Băncii, inclusiv relațiile cu HR.
 • Raportarea prin încărcarea trimestrială a PV CB, COMEX, Comitetelor specializate ale Consiliului Băncii, rapoartelor activității de audit, risk, conformitate pe portalul WEB al BNM;
 • Încărcarea cererilor / notificărilor si setului necesar de documente si informații prin intermediul portalului WEB al BNM pentru obținerea aprobării BNM pentru membrii organului de conducere al băncii, persanele care dețin funcții-cheie.


Vom aprecia sa ai:

 • Studii superioare economice sau juridice;
 • Cunoaşterea Legii privind activitatea băncilor şi Legii cu privire la societăţile pe acţiuni, Regulamentului BNM privind cadrul de administrare, precum şi ale actelor normative în vigoare  ce reglementează activitatea corporativă şi aplicarea acestora în practică;
 • Cunoaşterea fluentă a limbilor: Română, Engleză, Rusă.
 • Cunoaşterea avansata a aplicațiilor MS Office;
 • Abilități de exprimare avansate în formă scrisă (română şi engleză), capacități de întocmire a documentelor în română și engleză;
 • Abilități de exprimare avansate în formă scrisă (română şi engleză), capacități de întocmire a documentelor în română și engleză.

 

Șofer-Încasator

Ce ai de făcut:

 • Conduce în siguranță transportul special al băncii destinat transportării valorilor în conformitate cu regulamentul circulației rutiere;
 • Efectuează controlul sistematic al pregătirii tehnice de exploatare a transportului auto special;
 • Respectă actele cu privire la exploatarea transportului auto, staționarea acestuia și normele de conducere;
 • Îndeplinește funcțiile de serviciu al încasatorului în cazul înlocuirii acestuia, și anume:
 • Asigură pregătirea, primirea, predarea și transportarea valorilor către/de la Banca Națională, Băncile Comerciale și subdiviziunile Băncii;
 • Asigura colectarea și transportarea valorilor de la Agenții economici;
 • Asigură verificarea, primirea, transportarea și predarea valorilor in cadrul operațiunilor de export/import a valutei străine;
 • Asigură alimentarea/descărcarea ATM-urilor/ MBA off-site conform DNI în vigoare;
 • Asigură evidenta stricta a deplasării la punctele de colectare (Agenți Economici);
 • Asigură predarea numerarului în Tezaurul Central al Băncii la întoarcerea de pe rută pe parcursul zilei operaționale;
 • Asigură depozitarea genților cu numerar în afara zilei operaționale;
 • Asigura integritatea genților cu valori încasate, pentru care poartă răspundere materiala deplina;
 • Asigură confidențialitatea informațiilor și a datelor referitoare despre numerarul primit/ predat și transportat;
 • Îmbunătățește continuu performanțele proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacției necesităților și așteptărilor clienților.
 • Respectă strict prevederile legislației în vigoare și documentelor normative interne.
 • La indicația superiorului ierarhic va exercita alte sarcini ce țin de activitatea băncii.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare incomplete sau speciale;
 • Experiență de muncă în domeniu;
 • Cunoașterea limbilor: române, ruse;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Abilitate înaltă de verificare și control;
 • Capacitatea de a înțelege și aprecia riscurile operaționale;

 

Încasator

Ce ai de făcut:

 • Asigură pregătirea, primirea, predarea și transportarea valorilor către/ de la Banca Națională, Băncile Comerciale, subdiviziunile Băncii și Agenții economici;
 • Asigură verificarea și pregătirea, primirea și transportarea - valorilor la exportul de valuta sau asigură predarea valorilor în valută la import numerar;
 • Asigură alimentarea/ descărcarea ATM-urilor/ MBA off-site  conform DNI în vigoare;
 • Coordonează activitatea zilnică a echipei de încasare în caz de înlocuire a încasatorului coordonator;
 • Asigură evidenta stricta a deplasării la punctele de colectare (Agenți Economici) conform rutelor și graficilor stabilite;
 • Asigură predarea numerarului în Tezaurul Central al Băncii la întoarcerea de pe rută pe parcursul zilei operaționale sau depozitarea sigură a acestora în Tezaurul Serviciului Încasare;
 • Asigură integritatea genților cu valori încasate, pentru care poartă răspundere materiala deplina;
 • Asigură confidențialitatea informațiilor și a datelor referitoare despre numerarul primit/ predat și transportat;
 • Îmbunătățește continuu performanțele proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacției necesităților și așteptărilor clienților și altor părți interesate, elaborează propuneri pentru optimizarea/ îmbunătățirea proceselor aferente prestării serviciilor de încasare.
 • Respectă strict prevederile legislației în vigoare și documentelor normative interne;
 • La indicația superiorului ierarhic va exercita alte sarcini ce țin de activitatea Băncii.


Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare incomplete sau speciale;
 • Experiență de muncă în domeniu;
 • Cunoașterea limbilor: române, ruse;
 • Capacitatea de a analiza situații specifice;
 • Abilitate înaltă de verificare și control;
 • Capacitatea de a înțelege și aprecia riscurile operaționale.Specialist Junior Managementul Performanței, HR

 

Misiune post: Participă şi acordă suportul necesar în procesul de management al performanței angajaților OTP Bank SA.

Ce ai de făcut:

 • Supraveghează și gestionează activitățile legate de management al performanței și gestionează toate comunicările, sensibilizarea și monitorizarea procesului pentru a asigura eficacitatea și relevanța acestuia pentru nevoile băncii;
 • Monitorizează procesul de evaluare anuală în conformitate cu actele normative interne. Oferă sfaturi și îndrumări cu privire la cadrul de management al performanței.
 • Acordă suport necesar angajaţilor în chestiuni ce se referă la procesul de evaluare anuală;
 • Asigură implementarea practicilor OTP Group referitor la managementul performanței;
 • Participă în procesul de creare/actualizare a Librăriei KPI prin monitorizarea, validarea și raportarea cu privire la indicatorii cheie de performanță pentru fiecare zonă funcțională;
 • Dezvoltă, gestionează și monitorizează proiectarea şi implementarea eficientă a procesului de evaluare 360 de grade;
 • Monitorizează performanța angajaților în perioada de probă, stagiari, integrare;
 • Asigură comunicarea eficientă către angajați a informațiilor ce se referă la managementul performanței,

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare economice;
 • Abilități de comunicare scrisă și verbală;
 • Abilități de planificare și organizare;
 • Cunoaștere conceptelor, practicilor și instrumentelor de gestionare a performanței;
 • Cunoașterea metodelor de evaluare a performanței aplicate în OTP Bank;
 • Experienţa în domeniul de management al performatei va constitui un avantaj;
 • Cunoaşterea aplicaţiilor MS Office
 • Cunoaşterea limbilor română, rusă, (engleză- va constitui un avantaj)Coordonator Calitate, Secția Dezvoltare și Supervizare Retail

Misiune post: Gestionarea procesului de tratare a reclamațiilor în cadrul băncii și contribuirea la ameliorarea calității.

Participă la elaborarea, organizarea şi dezvoltarea activităţilor legate de activitatea curentă pe segmentul reclamatii.

Ce ai de făcut:

 •  Monitorizarea înregistrării centralizate în EMaster a reclamaţiilor cu privire la serviciile oferite de bancă din diferite surse folosite de către client (scrisori, e-mail, plângeri verbale, mass-media, pagini web specializate, etc.);
 •  Gestionarea procesului de pregătire a proiectelor de răspuns de către subdiviziunile responsabile a reclamaţiilor recepționate spre analiză;
 •  Elaborarea proiectelor finale de răspuns la reclamaţii, inclusiv în baza proiectelor prezentate de subdiviziunile responsabile, dacă e cazul;
 •  Monitorizarea evoluţiei în timp a reclamaţiilor recepționate de Bancă;
 •  Participarea, în caz de necesitate, la întâlnirile programate cu clienţii care au înaintat reclamaţii;
 •  Furnizarea către angajații Băncii a training-urilor pentru tratarea solicitărilor clienților
 •  Monitorizarea procesului aferent segmentului, depistarea punctelor critice, propuneri de optimizare şi de implementare a acestora;
 •  Promovarea principiilor calităţii şi urmărirea acţiunilor de îmbunătăţire pentru neconformitățile identificate în baza reclamațiilor primite de la clienții băncii;
 •  Participarea în acțiuni de promovare a calității și cele dedicate îmbunătățirii sistemului de management al calității.

 

Vom aprecia să ai:

 •  Cunoștințe generale în sistemul bancar
 •  Cunoașterea produselor și a serviciilor bancare va constitui un avantaj;
 •  Cunoştinţe de baza de aplicare a MS Office (Word, Power Point);
 •  Cunoașterea limbilor: romană, rusă, engleză obligatoriu;
 •  Abilităţi analitice şi de sinteză;
 •  Orientare spre rezultat și spre clientSpecialist Junior Mentenanță, Secția Imobiliară

Misiune post: Asigurarea stării funcționale a infrastructurii și fondului imobiliar și bunurilor Băncii.


Ce ai de făcut:

 •  Coordonează lucrările ce țin de menținerea în stare funcțională a elementelor tehnice de infrastructură ale Băncii, ce îi aparțin sau sunt luate în arendă/folosință, inclusiv clădiri și construcții, linii de comunicații, sisteme de aprovizionarea cu energie, gazificare, căldură și apă, sisteme de canalizare, ventilare etc;
 •  Coordonează lucrările ce țin de deservirea curentă și reparații minore a infrastructurii Băncii (sistemelor de aprovizionare cu energie electrică, gazificare, căldură și apă, sisteme de canalizare, ventilare, filtrare de apă);
 •  Asigură conectarea generatoarelor în caz de deconectări electrice (inclusiv transportarea generatoarelor mobile);
 •  Contribuie la organizarea procesului de instalare fizică a ATM-urilor Băncii;
 •  Oferă control și monitorizarea fondului imobiliar, planificarea lucrărilor de mentenanță;
 •  Prezintă și actualizează programul de lucrări pentru pregătirea sucursalelor pentru sezonul rece și cald cu obținerea permisului de exercitare de la autoritățile abilitate;
 •  Pregătește programul de reparații medii și majore cu calcularea bugetelor necesare pentru aceste lucrări spre aprobare și includerea in bugetele anuale de OPEX şi CAPEX.

Vom aprecia să ai:

 •  Studii superioare sau medii cu profil tehnic.
 •  Experiență de muncă minimă de 3 ani.
 •  Cunoașterea actelor legislative și normative în vederea reglementării următoarelor domenii: construcții, electricitate, gazificare, ş.a.
 •  Cunoașterea caracteristicelor tehnice şi constructive principiale în domeniul: construcțiilor, sistemelor electrice, ş.a.
 •  Cunoaștere condițiilor tehnice de exploatare a încăperilor;
 •  Cunoştinţe de baza de aplicare a MS Office (Word, Power Point);
 •  Cunoașterea limbilor: romană, rusă, engleză.
 •  Posedarea permisului de conducere (cu disponibilitate pentru deplasări);
 •  Abilităţi analitice şi de sinteză;
 •  Mobilitate, flexibilitate;
 •  Orientare spre rezultat.Manager Produs, Departamentul Marketing

Ce ai de făcut:

 • Analiza situațiilor financiare a debitorilor Băncii din categoria Large Corporate și estimarea capacității de plată
 • Gestionarea produselor / serviciilor digitale din gama retail prin prisma funcționalităților tehnice, precum și a performanței indicatorilor financiari;
 • Elaborarea și dezvoltarea ofertei aferente produselor și serviciilor digitale raportate la necesităţile clienţilor, resursele băncii şi oportunităţile de pe piaţă într-un mod superior competitorilor băncii;
 • Analiza pieței și a principalilor competitori, în contextul acțiunilor de marketing şi a campaniilor promoționale planificate spre lansare pentru produsele digitale din segmentul retail;
 • Elaborarea și implementarea măsurilor de majorare a gradului de utilizare a produsului / serviciului digital deținut de clientul persoană fizică, precum și de creștere a fidelității clientului față de produsele Băncii;
 • Revizuirea periodică și analiza posibilității de revizuire a prețurilor aferente produselor și serviciilor digitale;
 • Elaborarea fluxurilor de vânzare a produselor bancare prin serviciile de deservire la distanță.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar/ economic;
 • Experienţa  de muncă în sistemul bancar;
 • Experiență în domeniul serviciilor digitale;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul produselor bancare destinate persoanelor fizice.Joburi Control

Auditor

Misiune post: Exercitarea misiunilor de control la nivelul standardelor OTP Group

Ce ai de făcut:

 • Participă la misiunile de audit ale activităţilor organizaţionale şi funcţionale ale Băncii;
 • Evaluarea adecvării şi eficacităţii controlului intern în aceste activităţi;
 • Obţine, analizază şi evaluează informaţii pentru a expune concluzii informate şi obiective asupra eficienţei şi adecvării sistemului de control intern, eficacităţii performanţelor ale activităţilor verificate;
 • Raportarea observaţiilor şi propunerea recomandărilor pentru corecţia condiţiilor nesatisfăcătoare; îmbunătăţirea operaţiunilor şi reducerea cheltuielilor;
 • Efectuează controlul asupra îndeplinirii hotărîrilor luate şi a recomandărilor privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor, depistate in cadrul controalelor de audit extern şi intern, inclusiv controalele realizate de către BNM şi alte instituţii;
 • Participă la elaborarea programelor de control şi formarea dosarelor misiunilor de audit.


Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar/economic;
 • Cunoaşterea actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor emise de Banca Naţională a Moldovei si legilor ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
 • Cunoaşterea sistemelor de control intern în cadrul instituţiilor financiare;
 • Experienţă de muncă în sistemul bancar sau companii de consultanţă de cel puţin 1 an;
 • Experienţă în efectuarea auditului şi analizei financiare în cadul băncilor/şi sau instituţiilor financiare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
 • Cunoaşterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă, engleză.

IT Specialist

Căutăm un membru pasionat și energic al unei echipe care să joace un rol cheie în proiectele de dezvoltare.

Misiunea ta:

 • Ajustarea strategiei de aprobare a împrumuturilor în sistemul băncii în funcție de nevoile afacerii.


Beneficii:

 • Membru al grupului international OTP Group;
 • Asigurări private de sănătate și îngrijire pe termen lung;
 • Birou confortabil în centrul orașului;
 • Oportunități multiple de dezvoltare a carierei;
 • Posibilitatea de a obține certificare profesională;
 • Suport profesional de la colegii OTP Group;
 • Cursuri de limba engleza;
 • Activități motivaționale de consolidare a echipei;
 • Echipă inteligentă, tânără, prietenoasă și mediu de lucru pozitiv.


Sarcini:

 • Analiza cererilor de schimbare furnizate de managerii de portofoliu Risk. Elaborarea celui mai eficient mod de implementare.
 • Participarea la implementarea noilor tehnologii în fluxul de lucru pentru aprobarea împrumuturilor.
 • Pregătirea cerințelor de afaceri pentru echipa IT. Prezentarea riscurilor cu amănuntul în principalele proiecte de integrare și infrastructură IT ale băncii.


Educație:
diplomă de licență; IT - avantaj.


Experiență profesională:
Tehnologie de risc / Dezvoltare software / Inginerie algoritmică.


Aptitudini și cunoștințe:

 • Cunoașterea conceptelor bazei de date și experiența cu Microsoft SQL Server vor fi un avantaj;
 • Capacități de programare (Java sau Python sunt de preferat);
 • Limba engleză cel puțin la nivelul B1, capacitatea de a citi documentația tehnică și de a susține corespondența;
 • Cunoașterea activității de creditare cu amănuntul va fi un avantaj.

   


Analist Tehnic Risc de Credit

Rolul tău: Dezvoltarea și mentenața sistemului de scorare și aprobare a creditelor acordate clienţilor Mobiasbanca.

Ce ai de făcut:

 • Analiza cererilor simple de schimbare, furnizate de managerii portofoliului de risc. Elaborarea celei mai eficiente modalități de implementare a cerințelor;
 • Modificarea regulilor şi algoritmilor de scorare, și a altor elemente ale strategiei de aprobare a creditelor în sistemul decizional al băncii;
 • Monitorizarea performanței sistemului;
 • Participarea la implementarea noilor tehnologii, instrumente și integrări cu diverse surse de informații în procesul de aprobare a produselor creditare;
 • Pregătirea cerințelor de business aferente noilor dezvoltări ale sistemului automatizat de scorare;
 • Implicarea în desfăşurarea proiectelor IT de dezvoltare şi integrare aferente sistemelor de scorare în cadrul Bancii.


Vom aprecia să ai:

 • Cunoașterea conceptelor de baze de date şi SQL (capacitatea de a extrage date dintr-o bază de date existentă experiența cu Microsoft SQL Server va constitui un avantaj);
 • Capacități de programare Java și/sau Python;
 • Limba engleză cel puțin la nivel B1, capacitatea de a citi documentația tehnică și corespondența de suport;
 • Cunoașterea activității de creditare cu amănuntul va constitui un avantaj suplimentar;
 • Cunoaşterea limbii engleze este obligatorie.Analist Modelare Risc de Credit

Rolul tau: Elaborarea modelelor statistice de analiza a riscurilor de credit şi a criteriilor de evaluare şi estimare a riscurilor în baza acestor modele.

Ce ai de făcut:

 • Prelucrarea statistică a datelor istorice;
 • Dezvoltarea diverselor modele predictive (comportamentale, colectare, cross-sell);
 • Stabilirea cerințelor pentru implementarea (modificarea) modelelor în sistemul decizional automatizat;
 • Monitorizarea continuă a performanței modelelor implementate, introducerea ajustărilor la necesitate;
 • Efectuare diverselor studii statistice/analitice ad-hoc privind dependențele, tendințele, abaterile şi corelațiile aferente portofoliului de credite;
 • Investigarea noilor surse de date care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți puterea predictivă a modelelor.


Vom aprecia să ai:

 • 2+ ani în modelarea şi dezvoltarea sistemelor de scoring sau în domeniul statisticii și analizei datelor;
 • Cunoașterea tehnicilor utilizate în analiza statistică-matematică şi a teoriei probabilității;
 • Experiență solidă în analiza statistică, extragerea datelor și modelare;
 • Posesia de MS Excel și cel puțin un pachet software de analiză avansată (SAS este de preferat) la nivel profesional;
 • Cunoașterea elementelor de bază SQL (capacitatea de a solicita date dintr-o bază de date existentă) va fi un avantaj;
 • Cunoaşterea limbii engleze este obligatorie;
 • Cunoașterea proceselor aferente domeniului creditar va fi un avantaj.Data Risk Management Expert

Misiunea ta: Asigurarea gestiunii riscului de credit pe segmental de clienți retail. Realizarea expertizei şi sprijinul general în raport cu lucrul cu date, baze de date și raportare.

Ce ai de făcut:

 •  Lucrul cu date, primordial folosind SAS;
 •  Studiul structurii existente a datelor și a disponibilitatii acestora;
 •  Elaborarea de instrumente interne pentru diverse sarcini legate de prelucrarea datelor;
 •  Automatizarea rapoartelor existente, dezvoltarea unor noi;
 •  Furnizarea generării regulate a rapoartelor;
 •  Planificarea, proiectarea şi dezvoltarea infrastructurii de date a riscurilor de retail;
 •  Pregătirea cerinţelor de afaceri şi a cererilor;
 •  Participarea în cadrul proiectelor IT de integrare şi dezvoltare.


Vom aprecia să ai:

 •  Competențe în manipularea și raportarea datelor;
 •  Posesia SAS şi cunoștințe de bază a conceptelor de baze de date și SQL (capacitatea de a solicita date dintr-o bază de date existentă);
 •  Experiența cu Microsoft SQL Server și/sau Oracle - avantaj;
 •  Capacitatea de a algoritmiza sarcini;
 •  Competențe de programare;
 •  Cunoașterea afacerii de creditare cu amănuntul - avantaj.

Joburi IT

System Administrator

Misiune post: Asigurarea funcţionării în continuu a sistemelor informaționale

Ce ai de făcut:

 • Configurarea, testarea şi suportul echipamentelor LAN/WAN şi a serviciilor aferente;
 • Consultarea administratorilor de sisteme informatice asupra problemelor apărute;
 • Controlul fluxului de date bancare prin intermediul reţelei (divizarea priorităților pe fluxuri de date, validarea fluxurilor noi, etc.);
 • Contribuirea la instalarea sistemelor internet, email şi a altor servere de aplicaţii în producţie;
 • Reînnoirea sistemelor de operare, instalarea de echipamente noi, crearea modificărilor de configuraţie de zi cu zi.


Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare şi experienţă în domeniul IT de minimum 2 ani;
 • Cunoaşterea sistemelor operaţionale server Windows, Linux;
 • Cunoaşterea sistemelor MS - Active Directory, Exchange, WSUS;
 • Cunoaşterea sistemelor backup - Tape Library;
 • Cunoaşterea sistemelor de virtualizare - VM Ware;
 • Experienţa în domeniul bancar de minimum 1 an va constitui un avantaj;
 • Cunoștințe tehnice în domeniul Tehnologiilor Informaționale.


Profilul candidatului:

 • Abilităţi de lucru în echipă şi individual;
 • Abilităţi de comunicare, informare şi prezentare;
 • Spirit de iniţiativă şi responsabilitate;
 • Cunoaşterea limbilor română, englezăBack-End Developer

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea şi implementarea produselor soft bancare;
 • Mentenanţa şi optimizarea produselor soft bancare;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesate.


Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare şi experiență de minim 1 an în domeniul IT;
 • Cunoaşterea minimum a unui limbaj de programare: Java, C#, SQL, Oracle PL/SQL;
 • Experiența de lucru cu unul din SGBD: Oracle, MSSQL;
 • Experiența în utilizarea SO Windows, Unix;
 • Abilităţi de programare în Cobol vor constitui un avantaj;
 • Cunoaşterea limbilor română şi engleză;
 • Experienţa în domeniul bancar de minimum 1 an va constitui un avantaj.