Picture

Cariera la OTP Bank

Află mai multe despre posturile vacante la OTP Bank. Abia așteptăm să te cunoaștem!

Posturi vacante

Suntem o echipă tânără și dinamică, profesionistă, orientată spre client și rezultat.
Ne propunem să-ți oferim provocări profesionale, un mediu de lucru prietenos, oportunități de dezvoltare și facilități pentru a duce un mod de viață sănătos.

Pentru cel mai bun candidat, oferim beneficii extra-salariale:

- Experienţa unui grup internaţional;
- Un portal Intranet cu informaţii de specialitate şi un catalog bogat de cursuri pentru dezvoltare;
- Achizionarea produselor Băncii în condiţii preferenţiale;
- Asigurare medicala suplimentară;
- Tichete de masă;
- Avantaje financiare sub formă de prime de sărbători, bonusuri colective şi individuale.

Pune-ţi cariera pe upgrade cu OTP Bank!

Te invităm să aplici CV-ul la recrutare@otpbank.md, menționând funcția pentru care candidezi.
Dacă nu ai identificat o funcție vacantă pentru domeniul tău de pregătire profesională, expediază CV şi, în funcție de disponibilitățile pentru funcțiile necesare în noile proiecte, te contactăm noi. Ne va face plăcere să te cunoaștem și să facem echipă comună!

Joburi Business

Manager relații clienți, Direcția Clienți Corporativi Locali, Departamentul Large Corporate

Ce ai de făcut:

 • Atragerea clienţilor noi din categoria Large Corporate, precum şi menţinerea clienţilor corporativi existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Contribuție personală la stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii corporativi; comunicarea și corespondenţa de afaceri cu clienţii corporativi ai Băncii;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii corporativi în atenția organelor de decizie; monitorizarea derulării a relaţiei contractuale cu clienţii;
 • Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare ale Băncii.

Vom aprecia să ai:

 • Experienţă de muncă în sistemul bancar minim 3 ani;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office, Excel, PowerPoint;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse și engleze.

Manager relații clienți, Departamentul Întreprinderi Mici și Mijlocii

Ce ai de făcut:

 • Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii IMM cu abordare non retail; corespondenţa cu clienţii Băncii;
 • Atragerea clienţilor în Bancă, precum şi menţinerea clienţilor existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii IMM cu abordare Non Retail către organele de decizie;
 • Responsabil de realizarea obiectivelor individuale stabilite și de calitatea portofoliului de credit din gestiune;
 • Aprecierea nivelului de risc şi a gradului de rentabilitate a serviciului oferit;
 • Perfectează rapoarte de activitate: echiparea clienţilor, vizite la prospecti, urmărirea atragerii la bancă.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare economice / financiar-bancare;
 • Experienţa în deservirea/comunicarea cu clienţii minim 2 an în sistemul bancar;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • Cunoaşterea limbilor – română, rusă (engleza va constitui un avantaj);
 • Cunoştinţe avansate în sistemele și aplicațiile informatice (Word, Excel, Power Point).

 

 

Corporate Middle Officer, Departamentul Large Corporate

Ce ai de făcut:

 • Suport în în menţinerea clienţilor corporativi existenţi, precum și atragerea clienţilor noi din categoria Large Corporate, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Contribuție personală la stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii corporativi; comunicarea și corespondenţa de afaceri cu clienţii corporativi ai Băncii;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii corporativi în atenția organelor de decizie; monitorizarea derulării a relaţiei contractuale cu clienţii;
 • Participarea în cadrul proiectelor de dezvoltare ale Băncii.

Vom aprecia să ai:

 • Experienţa de muncă în sistemul bancar minim 1 an;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office, Excel, PowerPoint;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse și engleze.

 

Consilier Creditare

Ce ai de făcut:

 • Analiza pieţii, identificarea şi atragerea clienţilor potenţiali;
 • Monitorizarea permanentă a portofoliului de clienţi, aplicând criteriile de segmentare;
 • Analiza gradului de încadrare a clientului în criteriile de eligibilitate pentru produsele bancare;
 • Vânzarea produselor şi serviciilor bancare.

Vom aprecia să ai:

 • Experienţă în domeniul bancar sau în domenii conexe;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office;
 • Cunoaşterea limbii engleze va constitui un avantaj

Operator Ghişeu Universal

Ce ai de făcut:

 • Efectuarea operaţiunilor de casă în numerar și prin virament pentru clienţii băncii;
 • Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor băncii.


Vom aprecia sa ai:

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic/financiar;
 • Experienţă în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului, (într-o funcţie similară va fi un avantaj);
 • Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office;
 • Abilităţi de comunicare şi  orientare spre client;
 • Atenţie la detalii.

 

Reprezentant vanzări directe, Departamentul Retail Management și Monitorizare

Ce ai de făcut:

 • Identificarea clienților potențiali și a oportunităților de vânzare în afara sediilor Băncii;
 • Promovarea serviciilor și produselor băncii într-o manieră profesională, în conformitatea cu reglementările în vigoare;
 • Atragerea clienților și inițierea procesului de încheiere a relațiilor de afaceri noi;
 • Identificarea necesităților clienților și propunerea soluțiilor financiare optime, prin adaptarea comercializării produselor la condițiile pieței;
 • Participarea la acțiuni de animare comercială ale băncii: întâlniri cu clienții, prezentări, expoziții, evenimente, etc.;
 • Oferirea de asistență clienților în procesul de vânzare;
 • Administrarea și asigurarea respectării tuturor obiectivelor de vânzare;
 • Monitorizarea tuturor solicitărilor clienților și asigurarea procesării/rezolvării acestora;
 • Menținerea cunoștințelor despre toate produsele și serviciile de pe piață, pentru a cunoaște toate avantajele și dezavantajele pentru diverse produse/servicii;
 • Gestionarea eficientă și corectă a diverselor documente pentru toate sursele de vânzare;
 • Respectarea tuturor măsurilor legate de securitate și confidențialitatea datelor clienților.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență în domeniul domeniul vânzărilor;
 • Program de muncă flexibil;
 • Cu spirit de inițiativă, proactivitate, creativitate și implicare;
 • Cu spirit de responsabilitate, organizare și orientare spre eficiență.

Dealer Operațiuni Monetare, Departamentul Tranzactii Bancare Globale

Misiune post: Efectuarea operațiunilor pe piața interbancară internă și externă. Efectuarea operațiunilor pe piața valorilor mobiliare. Raportarea externă către BNM, CNPF și internă către conducerea și subdiviziunile Băncii.

Ce ai de făcut:

 • Atragerea și plasarea resurselor pe piața interbancară locală și externă;
 • Efectuarea operațiunilor cu valori mobiliare de stat și corporative;
 • Raportarea către Banca Naţională a Moldovei privind operațiunile efectuate pe piața interbancară și piața valorilor mobiliare de stat;
 • Raportarea către Comisia Națională a Pieței Financiare privind activitatea băncii pe piața valorilor mobiliare corporative;
 • În comunicarea cu clienții băncii să utilizeze exclusiv canale de comunicare permise de DNI în vigoare
 • Raportarea internă către conducerea și subdiviziunile Băncii privind operațiunile efectuate;
 • Elaborarea procedurilor interne ale secției, ce țin de efectuarea operațiunilor pe piața interbancară și piața valorilor mobiliare;
 • Contribuirea la pregătirea rapoartelor și realizarea proiectelor în domeniul operațiunilor FOREX;
 • La indicația șefului subdiviziunii va exercita în aceasi unitate unele atribuții de muncă ale unui salariat temporar absent.


Vom aprecia să ai:

 • Studii economice superioare;
 • Experienţa în domeniul bancar min. 2 ani;
 • Cunoaşterea Platformei Unice de Tranzacționare și terminalului Bloomberg, Platformei DCU va fi un avantaj;
 • Cunoașterea Regulamentelor și Instrucțiunilor BNM și Ministerului Finanțelor al Moldovei privind activitatea pe piața interbancară și pe piața valorilor mobiliare de stat;
 • Cunoașterea Regulamentelor și Instrucțiunilor CNPF privind activitatea pe piața valorilor mobiliare corporative (deținerea Certificatului de calificare a specialistului în domeniul valorilor mobiliare va fi un avantaj);
 • Posedarea liberă a limbilor română, rusă şi engleză;
 • Cunoştinţe ale MS Office la nivelul utilizatorului avansat.

 

 •  

Joburi Suport

Manager Produse Digitale, Departamentul Marketing și Gestiunea Produselor

Ce ai de făcut:

 • Gestionarea produselor / serviciilor digitale din gama retail prin prisma funcționalităților tehnice, precum și a performanței indicatorilor financiari;
 • Elaborarea și dezvoltarea ofertei aferente produselor și serviciilor digitale raportate la necesităţile clienţilor, resursele băncii şi oportunităţile de pe piaţă într-un mod superior competitorilor băncii;
 • Analiza pieței și a principalilor competitori, în contextul acțiunilor de marketing şi a campaniilor promoționale planificate spre lansare pentru produsele digitale din segmentul retail;
 • Elaborarea și implementarea măsurilor de majorare a gradului de utilizare a produsului / serviciului digital deținut de clientul persoană fizică, precum și de creștere a fidelității clientului față de produsele Băncii;
 • Revizuirea periodică și analiza posibilității de revizuire a prețurilor aferente produselor și serviciilor digitale;
 • Elaborarea fluxurilor de vânzare a produselor bancare prin serviciile de deservire la distanță.


Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar/ economic;
 • Experienţa  de muncă în sistemul bancar;
 • Experiență în domeniul serviciilor digitale;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul produselor bancare destinate persoanelor fizice.


Analist , Secția Recuperare Creanțe Neperformante, Departamentul Recuperare Creanțe

Ce ai de făcut?

 • Asigură controlul asupra procesului de transfer a dosarului de la etapa soft la etapa hard recovery;
 • Examinează dosarul creditului neperformant și riscurile aferente la etapa intrării în gestiunea REC.
 • Asigurarea activității operaționale aferente creditelor neperformante.
 • Cooperare activă cu executorii judecătorești/administratorii insolvabilității/debitorii/debitorii ipotecari/fidejusori/terțe persoane privind gestiunea recuperărilor;
 • Urmărește lunar execuția planului anual de recuperare a creanțelor;
 • Perfectează diferite analize cu privire la evoluția portofoliului de credite neperformante, cu raportarea corespunzătoare în formatul și termenii stabiliți, sau la solicitare, corelat necesității managementului local precum și la nivelul Grupului OTP;
 • Asigură secretariatul Comitetului Workout;
 • Monitorizează activitatea companiilor de colectare a creanțelor.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență de muncă în sistemul bancar de minim 2 ai (preferabil tangență cu procesul de creditare);
 • Experiență de lucru Excel, rapoarte și prezentări Power Point;
 • Cunoașterea legislației RM și a actelor normative ale BNM în materia recuperării creanțelor;
 • Cunoașterea standardelor evidenței contabile RM în bănci și a tehnicilor de recuperare;
 • Informatice: Word, Excel, Power Point;
 • Cunoașterea limbii română, rusă, engleza - obligatoriu.

 

Analist operațional, Secția Angajamente Retail, Centrul de Procesare Servicii Clienți

Ce ai de făcut?

 • Asigura verificarea datelor și a rapoartelor la orice etapa de procesare a angajamentelor aferente clienților Retail în SIB;
 • Asigura efectuarea corecțiilor necesare aferente angajamentelor clienților Retail;
 • Asigură supravegherea zilnică a operațiunilor efectuate și raportarea activităților.

Vom aprecia să ai:

 • Cunoașterea legislației financiar – bancare, în special domeniul creditării;
 • Cunoașterea produselor bancare;
 • Experiență în domeniul bancar, în domeniu creditării va fi un avantaj;
 • Studii superioare cu profil economic;
 • Responsabilitate, obiectivitate și imparțialitate;
 • Păstrarea confidențialității informației;
 • Cunoașterea la nivel avansat: MS Office, sisteme și aplicații informatice specifice bancare.

 

Analist financiar, Secția Angajamente Retail, Centrul de Procesare Servicii Clienți

Ce ai de făcut?

 • Asigură verificarea integrității dosarelor de credit și corespunderea acestora cu cerințele DNI prin aplicațiile de scorare;
 • Asigură setarea în SIB facilitățile de credit și anume – eliberarea creditelor, rambursarea (anticipată, totală), restructurarea, etc.;
 • Asigură analiza solicitărilor care conform DNI sunt aprobate in afara aplicațiilor de scorare cum ar fi restructurări comerciale, derogări și altele;
 • Perfectarea contractelor non standarde si celor care nu sunt incorporate in aplicațiile de scorare aferente facilitaților de credit aprobate, acorduri adiționale si altele conform prevederilor DNI;
 • Perfectarea contractelor de gaj a bunurilor mobile, de amanet si acorduri adiționale la acestea;
 • Perfectarea demersurilor, permisiunilor, scrisorilor prevăzute de DNI;
 • Înregistrarea in baze de date interne a dosarelor de credit procesate imediat după procesarea acestora.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență de muncă în sistemul financiar-bancar minim 1 an în domeniul creditării
 • Superioare financiar - bancare/economice
 • Cunoașterea Microsoft Office la nivel avansat si a sistemelor si aplicațiilor informatice specifice
 • Capacitate de analiză şi sinteză.
 • Atenție la detalii şi abilități de identificare a riscurilor aferente activității creditare.
 • Cunoașterea limbilor: româna, rusa, engleza - avantaj
 • Păstrarea confidențialității informației.

 

Analist financiar, Departamentul Large Corporate

Ce ai de făcut?

 • Analiza situațiilor financiare a debitorilor Băncii din categoria Large Corporate și estimarea capacității de plată și a bonității acestora;
 • Examinarea tranzacţiilor purtătoare de riscuri de credit pentru clienții din categoria Large Corporate (tot spectrul facilităților de credit din portofoliul de produse ale Băncii);
 • Participarea la determinarea rating-ului de credit pentru debitorii băncii;
 • Formularea propunerilor pentru alte subdiviziuni şi organe competențe de decizie ale Băncii;
 • Participarea la structurarea tranzacțiilor de credit prin elaborarea documentației de credit;
 • Contribuția la examinarea și elaborarea documentelor normative interne care se referă sau au un impact asupra activităților efectuate de către Secţie.

 

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar/ economic;
 • Cunoştinţe în domeniul financiar-bancar, economice;
 • Cunoaşterea limbilor româna, engleză, rusă;
 • Experienţă de lucru în domeniul financiar-bancar nu mai puţin de 1 ani, preferabil în domeniul de analiză financiară;
 • Cunoașterea bună a aplicațiilor MS Office : Word, Excel.

 

Ofițer, Secția Arhivă Electronică, Departamentul Logistică

Ce ai de făcut?

 • Analizează și verifică calitatea și integritatea dosarelor clienților, necesare pentru scanare și arhivare electronică;
 • Conlucrează cu entitățile Rețelei în vederea creșterii/optimizării calității completării dosarelor clienților;
 • Asigură feedback-ul în activitatea de raportare a procesului de verificare și scanare dosare;
 • Realizează activitățile și măsurile necesare pentru optimizarea proceselor în cadrul secției;
 • Participă la elaborarea şi implementarea planurilor de digitalizare/arhivare electronică a dosarelor;
 • Participă la formare & instruire în domeniile de Intrare în Relație cu Banca și conceptului Cunoașteți Clientul;
 • Cooperează cu personalul din echipă în vederea realizării indicatorului de digitalizare a dosarelor.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare (profil economic constituie un avantaj);
 • Experienţă de muncă în sistemul bancar (nu este obligatorie, dar prezintă un avantaj);
 • Cunoaşterea limbii române, ruse (engleza - opțional);
 • Cunoştinţe informatice: MS Office,
 • Responsabilitate și implicare
 • Abilități de gestionare eficientă a timpului
 • Rapiditate și eficiență în executarea sarcinilor.

 

Contabil Decontări Carduri Senior, Departamentul Carduri

Ce ai de făcut?

 • Procesarea și efectuarea decontărilor cu sistemele de plaţi internaţionale;
 • Efectuarea operaţiunilor contabile de gestiune a bancomatelor băncii;
 • Executarea, validarea şi reflectarea tranzacţiilor efectuate în evidenţa contabilă a băncii.
 • Verificarea, procesarea și executarea solicitărilor privind acceptarea cardurilor bancare prin intermediul POS terminalelor.
 • Prelucrarea fișierelor contabile a proiectelor salariale.
 • Elaborarea proiectelor, sarcinilor tehnice şi a documentaţiei normative interne ce ţin de activitatea Direcției;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor serviciilor şi proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei, necesităţilor şi aşteptărilor părţilor interesate;
 • Îndeplinirea altor sarcini la cererea superiorilor ierarhici în cadrul funcţiei şi competenţelor deţinute.

 

Vom aprecia să ai:

 • Cunoaşterea limbii române, ruse. Engleza – un avantaj;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul cardurilor şi a standardelor de contabilitate bancară;
 • Cunoştinţe informatice: MS Office;
 • Studii superioare economice;
 • Experienţă, preferabil în contabilitate bancară şi/sau sisteme de plăţi (carduri bancare);
 • Orientare spre rezultat;
 • Orientare spre client.

Manager Produs, Departamentul Gestiunea Produselor Corporative

Ce ai de făcut?

 • Elaborarea/dezvoltarea/gestiunea ofertei de produse gestionate a Băncii raportate la necesităţile clienţilor, resursele Băncii şi oportunităţile pe piaţa într-un mod superior competitorilor Băncii;
 • Îmbunătățirea continuă a performanţelor produselor, serviciilor şi proceselor sale, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesate;
 • Orientarea către segmente de clienţi şi creşterea nivelului de fidelitate a clienţilor faţă de produsele si serviciile Băncii;
 • Crearea și evoluția produselor (ofertelor) sau serviciilor cu propuneri de modificări de prețuri aferente;
 • Contribuirea la crearea planurilor de promovare pentru produsele gestionate și urmărirea executării lor;
 • Elaborarea/contribuirea/actualizarea Documentelor Normative Interne aferente aferente produselor gestionate;
 • Inițierea dezvoltărilor IT (Business Requirement) legate de servicii de deservire la distanță;
 • Participarea la sesiuni de formare a personalului Băncii pentru produsele noi;
 • Contribuirea la segmentarea pieţii şi selectarea grupelor ţintă de clienţi. Întreprinderea măsurilor de atingere a nivelului maxim de echipare cu produse a clientului - persoană juridica şi de creştere a fidelităţii clientului față de produsele Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Cunoaşterea limbii române, ruse. Engleza – un avantaj;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul cardurilor şi a standardelor de contabilitate bancară;
 • Cunoştinţe informatice: MS Office;
 • Studii superioare economice;
 • Experienţă, preferabil în contabilitate bancară şi/sau sisteme de plăţi (carduri bancare);
 • Orientare spre rezultat;
 • Orientare spre client.

 

Specialist Senior Emitere Carduri, Departamentul Carduri

Ce ai de făcut?

 • Asigurarea serviciilor de asistență a unității referitor la activitatea de emitere/gestiune a cardurilor OTP S.A.;
 • Realizarea activităţilor de back-office specifice emiterii/gestiunii cardurilor;
 • Raportarea și analiza indicatorilor activității subdiviziunii.

Vom aprecia să ai:

 • Procesarea fișierelor de gestiune convenții (F1, F2);
 • Analizarea și rezolvarea solicitărilor din Jira: Memo, Derogări privind cardurile de credit/debit si proiectele salariale, micșorarea limitelor de credit și overdraft, închiderea limitei overdraft;
 • Gestionarea produselor de card prin prisma funcționalităților tehnice ale aplicațiilor aferente;
 • Monitorizarea stocului de carduri si consumabilelor, plasarea comenzilor, gestiunea relații cu furnizori externi;
 • Realizarea activitatilor de proiect conform planului de implementare;
 • Analiza fluxului intern aferent produselor de card prin prisma respectării prevederilor actelor normative interne și legislației în vigoare, precum și oferirea soluțiilor de îmbunătățire;
 • Asistenţa unităţi: Soluţionare apeluri telefonice, corespondenta cu unităţile MBOTP, solicitare si transmitere informaţii, preluare solicitări unităţi, analiza, întocmire fise de asistență;
 • Elaborarea proiectelor cerintelor tehnice şi a documentaţiei normative interne ce ţin de domeniul carduri;
 • Raportarea la nivel extern: BNM, MasterCard/VSIA, OTP.

Analist contabil, Departamentul Contabilitate

Ce ai de făcut?

 • Monitorizarea tranzacţiilor FOREX cu clienţii băncii;
 • Generarea şi transmiterea confirmărilor clienţilor;
 • Alte sarcini la cererea superiorilor în domeniul subdiviziuni.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul contabilităţii;
 • Experienţa de activitate în sistemul financiar – bancar va constitui un avantaj;
 • Responsabilitate;
 • Atenţie la detalii;
 • Abilităti de învăţare.

Joburi Control

Auditor, Departamentul Audit

Ce ai de făcut:

• Participă la misiunile de audit ale activităţilor organizaţionale şi funcţionale ale Băncii;
• Evaluarea adecvării şi eficacităţii controlului intern în aceste activităţi;
• Obţine, analizază şi evaluează informaţii pentru a expune concluzii informate şi obiective asupra eficienţei şi adecvării sistemului de control intern, eficacităţii performanţelor ale activităţilor verificate;
• Raportarea observaţiilor şi propunerea recomandărilor pentru corecţia condiţiilor nesatisfăcătoare; îmbunătăţirea operaţiunilor şi reducerea cheltuielilor;
• Efectuează controlul asupra îndeplinirii hotărîrilor luate şi a recomandărilor privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor, depistate in cadrul controalelor de audit extern şi intern, inclusiv controalele realizate de către BNM şi alte instituţii;
• Participă la elaborarea programelor de control şi formarea dosarelor misiunilor de audit.
 
Vom aprecia să ai:

• Studii superioare în domeniul financiar/economic;
• Cunoaşterea actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor emise de Banca Naţională a Moldovei si legilor ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
• Cunoaşterea sistemelor de control intern în cadrul instituţiilor financiare;
• Experienţă de muncă în sistemul bancar sau companii de consultanţă de cel puţin 1 an;
• Experienţă în efectuarea auditului şi analizei financiare în cadul băncilor/şi sau instituţiilor financiare;
• Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
• Cunoaşterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă, engleză.

Senior Financial Fraud Expert, in General Banking Security Section

Objectives of this Role:

 • Detection and investigation of potentially fraudulent events, improving banking processes in order to mitigate financial fraud risk, writing incident reports with list of findings and recommendations, follow-up of recommendations;
 • Build automatic mechanisms to detect financial fraud, using the fraud prevention module of the new core banking system;
 • Participation at the implementation in the Bank's activity of fraud prevention measures and mechanisms
 • Participation in control missions regarding compliance by the Bank's employees with banking security requirements, identification of related risks, problems or gaps;
 • Coordinating and establishing contacts with control or law enforcement institutions regarding incidents that may be fraudulent.

 

Skills and Qualifications:

 • Minimum 2 years of work experience; priority in the crimes of a financial investigation;
 • Fluent English required;
 • Bachelor's Degree in technical/ legal/economic;
 • Knowledge of the Republic of Moldova of legislation, in the field of banking security;
 • Knowledge of the Bank's activity, critical areas and physical security risks;
 • Computer skills;
 • Cooperation, communication, self-learning skills and capacity for extra-curricular activity.

 

Ofițer conformitate, Departamentul Conformitate și Securitate Bancară

Ce ai de făcut:

 • Analiza produselor Băncii în privința conformării acestora cu cerințele legislației şi normelor interne ale Băncii;
 • Evaluarea riscurilor din domeniile conformității si riscului reputational, identificarea neconformităților si dezvoltarea planului de acțiuni pentru remedierea acestora, după caz;
 • Emiterea opiniilor de conformitate, în special privind reglementările interne, produse și servicii noi, cerințe de reglementare, evaluarea furnizorilor și altele;
 • Elaborarea rapoartelor periodice în domeniul conformității;
 • Participarea la elaborarea și actualizarea documentelor normative interne în domeniul conformității;
 • Verificarea și monitorizarea respectării prevederilor documentelor normative interne în Bancă.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic sau juridic;
 • Cunoașterea legislației bancare în vigoare;
 • Experiența profesionala: conformitate/ control intern / legalitate / metodologie / produse bancare;
 • Cunoașterea limbii engleze – un avantaj;
 • Experiența de activitate in sistemul financiar-bancar – un avantaj.


Analist risc de credit și de piață, Departamentul Monitorizarea și Administrarea Riscului de Credit și de Piață

Ce ai de făcut:

 • Identificarea, analiza și evaluarea diferitelor tipuri și zone de riscuri care decurg din activitatea de creditare, în special de controlul și monitorizarea riscului de credit;
 • Asigură realizarea procesului de clasificare periodică a activelor și angajamentelor condiționale, conform normelor prudențiale și IFRS și calculul corespunzător de provizioane/reduceri;
 • Asigură elaborarea și prezentarea analizelor de risc, rapoartelor (interne/externe), pregătirea seturilor de date;
 • Contribuie la definirea și punerea în aplicare a principiilor și normelor interne privind controlul riscului de credit și de piață;
 • Administrarea procesului de aprobare și monitorizare a limitelor de risc de piață, contrapartidă și țară;
 • Participă în cadrul proiectelor de digitalizare a proceselor de monitorizare și administrare a riscurilor.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență de lucru în sistemul bancar, avantaj în zona de creditare persoane juridice sau credit risc management;
 • Cunoașterea legislației în vigoare în domeniul financiar-bancar;
 • Cunoașterea și aplicarea corectă a metodelor și tehnicilor de evaluare a riscurilor, preponderent în domeniul riscului de credit;
 • Cunoașterea și asigurarea aplicării corecte a principiilor comitetelor Basel în domeniul supravegherii bancare;
 • Integritate și responsabilitate;
 • Cunoașterea caracteristicilor operațiunilor de piață;
 • Cunoștințe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
 • Cunoașterea limbii engleze la un nivel mediu.

 

Ofițer, Secția KYC, Departamentul Conformitate și Securitatea Bancară

Ce ai de făcut:

 • Particiaprea la elaborarea documentelor normative interne în domeniile KYC, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri şi sancţiuni;
 • Participarea în analiza produselor Băncii în privinţa conformării acestora cu cerinţele legislaţiei şi normelor interne ale Băncii, prin prisma riscurilor prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, embargouri şi sancţiuni;
 • Analiza disfuncţionalităţilor depistate în domeniul KYC, identifică riscurile şi propune măsuri preventive;
 • Participarea la administrarea modului software dedicat procesului de KYC.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic/ financiar-bancar, juridic;
 • Experienţă bancară minim 2 ani, preferabil în domeniului controlului intern/ riscului operaţional prevenirii spălării banilor, legalităţii, auditului;
 • Cunoaşterea legislaţiei şi a reglementărilor şi a documentelor normative interne în domeniile conformităţii, deontologiei, prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • Cunoaşterea produselor bancare;
 • Cunoştinţe informatice: OS Windows, MS Office, etc;
 • Cunoaşterea limbii române, ruse şi engleze.

Ofițer, Departamentul Risc Operațional

Ce ai de făcut:

 • Organizează și urmărește activitatea de Supraveghere Managerială (parte componentă a sistemului de control intern) în Bancă:
  - analizează anomaliile depistate în cadrul supravegherii manageriale, identifică riscurile potențiale și propune măsuri corective și preventive acolo unde ele sunt necesare;
  - administrează controalele, perimetrele și utilizatorii în cadrul aplicației de gestiune a exercițiului de Supraveghere Managerială;
  - propune implementarea de controale noi pe procesele sensibile identificate
 • Realizarea obiectivelor stabilite in cadrul procesului de implementare și administrare a sistemului de gestiune a riscurilor operaționale, control permanent :
  - colectează, analizează, înregistrează și urmărește evenimentele de risc operațional declarate;
  - propune masuri fiabile și consecvente pentru diminuarea și/sau evitarea riscurilor operaționale;
 • Participă la realizarea exercițiilor de gestiune a riscurilor operaționale, cum ar fi :
  - autoevaluarea și controlul riscurilor pe procese gestionate în bancă;
  - analiza de scenarii – constă în evaluarea expunerii la evenimente de risc operațional cu  impact negativ major asupra activității băncii.
  - implementarea și monitorizarea indicatorilor cheie de risc.
 • Participă la analiza dosarelor produselor și proceselor noi întru identificarea potențialelor riscuri operaționale pe procesele noi.
 • Participă la analiza și revizuirea actelor normative interne prin prisma:
  - evaluării riscurilor operaționale pe procesele descrise;
  - asigurarea că pe procesele/fluxurile formalizate există elemente de control intern/ supraveghere permanenta implementate.
 • Instruirea angajaților  băncii în domeniul de gestiune a riscurilor operaționale, control permanent :
  - pregătește materialul didactic și conduce instruirea propriu-zisă a personalului băncii antrenat în activitatea de gestiune a riscurilor operaționale, control permanent.
 • Asigurarea Realizării raportărilor periodice:
  - elaborează rapoarte destinate Top Managementului Băncii, grupului OTP precum și comitetelor specializate, etc.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoașterea legislației bancare în vigoare;
 • Cunoașterea proceselor și produselor bancare
 • Experiența de activitate pe specialitate minim 2 ani, în sistemul financiar-bancar va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea limbii romane, engleze;
 • Cunoștințe informatice: MS Office, Windows, Excel
 • Abilitați de analiză și cunoștințe generale cu privire la gestiunea riscului operațional/control intern/analiza procese bancare.

 

 

Joburi IT

IT Arhitect, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea de arhitecturi de soluții IT pentru rezolvarea cerințelor bancare pe baza sistemelor existente;
 • Analiza soluțiilor existente pe piață și oferirea sugestiilor pentru rezolvarea sarcinilor existente;
 • Analiza și formarea de propuneri pentru optimizarea arhitecturii IT existente;
 • Supravegherea arhitecturală a proiectelor în curs;
 • Implicare în testarea soluțiilor IT.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experientă ca arhitect în companii IT sau sistemul bancar cel puţin 2 ani;
 • Experiența în implementarea proiectelor IT cu o arhitectură multi-componentă și integrare multiplă;
 • Cunoașterea metodologiilor de proiectare, descriere a arhitecturii IT;
 • Experiență practică în proiectarea arhitecturii sistemelor la nivel de companie;
 • Supervizarea arhitecturală a dezvoltatorilor, a inginerilor de infrastructură și de operare (administratori);
 • Integrarea experienței de integrare a sistemelor IT;
 • Analiza cerințelor de business;
 • Cunoașterea tehnologiilor și produselor bancare cu amănuntul va constitui un avantaj.

Administrator de rețea, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Configurare, testare și suportul IP Telefoniei și a serviciilor aferente;
 • Configurare, testare și suportul echipamentelor LAN/WAN și a serviciilor aferente;
 • Mentenanța și suportului rețelei LAN/WAN a companiei;
 • ldentificarea, diagnosticarea și rezolvarea problemelor de rețea;
 • Contribuirea la instalarea sistemelor internet, email și a altor servere de aplicații Tn producție;
 • Suportul/reînnoirea sistemelor de operare, instalarea de echipamente noi, crearea modificărilor de configurație de zi cu zi.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul Tehnologiilor informaționale;
 • Experiență de muncă minimă de 3 ani
 • Cunoașterea tehnologiilor moderne și a noilor tehnologii apărute de comunicație;
 • Cunoașterea sistemelor de operare;
 • Cunoașterea: network switching, network routing, dynamic routing, TCP/IP OSI Model, VLAN Trunking;
 • Cunoașterea a rețelelor de tip WAN, LAN, MAN;
 • Cunoașterea tehnicilor de securitate informațională;
 • Cunoașterea limbilor romana, engleza, rusa.


Analist Producție Informatică, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Acorzi suport utilizatorilor/colegilor aferent aplicațiilor gestionate;
 • Participi în testarea/analiza produselor/fluxurilor noi;
 • Asiguri parametrizarea produselor și a fluxurilor;
 • Analizezi și rezolvi eventualele situații de eroare apărute;
 • Analizezi rezultatele obținute și vii cu propuneri de optimizare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale sau profil economic;
 • Experienţă în domeniul bancar sau IT;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator avansat SO din familia Windows;
 • Cunoaştințe la nivel începător a Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date (Oracle, Sql, etc);
 • Cunoaşterea limbilor română, engleză, rusă.

 

Administrator Aplicații, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Instalarea/reînnoirea aplicațiilor;
 • Asiguri monitorizarea lucrului și mentenanța aplicațiilor bancare;
 • Asiguri rularea procedurilor de închidere a zilei/lunei operaționale;
 • Intervii rapid în rezolvarea eventualelor situații de eroare/incidente apărute;
 • Acorzi suport utilizatorilor/colegilor aferent aplicațiilor gestionate;
 • Analizezi rezultatele obținute și vii cu propuneri de optimizare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • Experienţă în domeniul bancar sau IT;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator avansat SO din familia Windows;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator a Sistemelor de Gestuine a Bazelor de Date (Oracle, Sql, etc);
 • Cunoaştințe în limbaje de programare, medii şi tehnologii moderne;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleză, rusă.

 

Administrator baze de date, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Instalarea Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date, crearea bazei de date;
 • Definirea utilizatorilor şi nivelelor de acces la baza de date;
 • Stabilirea strategiei de integritate a bazei de date;
 • Administrarea performanţelor bazei de date;
 • Administrarea măsurilor de securitate şi confidențialitate a datelor;
 • Întreținerea bazei de date şi a Sistemelor de Gestiune a Bazelor de Date.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experienţă în domeniu Tehnologiilor Informaționale – min. 1 an;
 • Studii superioare în Domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 • Cunoştinţe în limbaje de programare, medii si alte tehnologii moderne de programare;
 • Cunoştinţe în sisteme de gestiune a bazelor de date;
 • Cunoştinţe în tehnologii moderne de asigurare a continuitatii şi backup;
 • Cunoaşterea regulilor şi a noţiunilor de securitate informaţională;
 • Cunoaşterea sistemelor operaţionale din familia Linux,Windows;
 • Experiență În domeniul Tehnologiilor Informaţionale bancare – va constitui un avantaj;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleza, rusă.