Management

Consiliul băncii


Consiliul băncii reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre Adunările Generale şi exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii băncii.

 

Organul executiv al băncii


Organul executiv este un organ colegial, denumit Comitetul de direcție. De competenţa organului executiv ţin toate chestiunile de conducere a activităţii curente a băncii, asigurarea îndeplinirii hotărîrilor Adunării Generale a Acţionarilor şi a deciziilor Consiliului băncii.

Membrii Consiliului băncii

Preşedintele Consiliului băncii

Didier Colin
Director General Adjunct al BRD – Groupe Societe Generale

Vicepreşedintele Consiliului băncii

Karine Maryse Destre-Bohn

Secretar Corporativ, Membru al Comitetului de Management Société Générale International Servicii Bancare și Financiare

Membrii Consiliului băncii

Slaveyko Lyubomirov Slaveykov
Director principal financiar şi membru al comitetului de conducere al Societe Generale Expressbank, Bulgaria

Mihail Lisu
Director General al „Nord-Mobila” S.A.

Wolfgang Lerke
Preşedintele Asociaţiei Obşteşti “Colaborare Economică Moldo-Germană”

Rodica Hîncu
Șef catedră ”Investiții și Piețe de Capital”,  Profesor Universitar la catedra ”Investiții și Piețe de Capital”, Academia de Studii Economice din Moldova

Dominique Serres

 
Comitetul de Direcție al băncii

Antoine Gabizon

Preşedintele Comitetului de Direcție - CEO

Stela Ciobanu

Membrul Comitetului de Direcție, Secretar General

Elena Guzun
Membrul Comitetului de Direcție, Director Comercial Corporate Banking

Filip Kotora
Membrul Comitetului de Direcție, Director Comercial Retail Banking

Andrei Suruceanu
Membrul Comitetului de Direcție, Director Financiar