Management

Consiliul băncii


Consiliul băncii reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre Adunările Generale şi exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii băncii.

 

Organul executiv al băncii


Organul executiv este un organ colegial, denumit Comitetul de direcție. De competenţa organului executiv ţin toate chestiunile de conducere a activităţii curente a băncii, asigurarea îndeplinirii hotărîrilor Adunării Generale a Acţionarilor şi a deciziilor Consiliului băncii.

Membrii Consiliului băncii

Preşedintele Consiliului băncii

Zoltan Major

Director Executiv, Director Guvernanța Corporativă OTP Bank Plc, Ungaria; Președinte al Consiliului OTP BANK JSC, Rusia; Președinte al Consiliului OTP BANK JSC, Ucraina. 

Membrii Consiliului băncii

Dominique Serres

Slaveyko Lyubomirov Slaveykov
Membru al Consiliului de administraţie, Director principal financiar la DSK Bank (Bulgaria) și Expressbank (Bulgaria)

Wolfgang Lerke
Preşedintele Asociaţiei Obşteşti “Colaborare Economică Moldo-Germană”

Rodica Hîncu

Profesor Universitar, Departamentul "Investiții si activitate bancara", Academia de Studii Economice din Moldova

 
Comitetul de Direcție al băncii

Lászlό Diόsi

Preşedintele Comitetului de Direcție - CEO

Stela Ciobanu

Membrul Comitetului de Direcție, Secretar General

Elena Guzun
Membrul Comitetului de Direcție, Director Comercial Corporate Banking

Andrei Suruceanu
Membrul Comitetului de Direcție, Director Financiar