Picture

Credite imobiliare

Creditele se oferă

în MDL, USD sau EUR

Finanțare de până la 100%

din costul proiectului

Perioada de rambursare

de până la 240 de luni

Creditele imobiliare îți oferă posibilitatea de a cumpăra o locuință proprie finalizată sau în proces de construcție.

Avantajele tale

  • Ai rata fixă în primii 5 ani, pentru creditele acordate în MDL
  • AI posibilitate de finanțare integrală a proiectului
  • Perioada de rambursare de până la 240 de luni
  • Ai comision de acordare ZERO la refinanțarea creditelor contractate de la alte instituții financiare

Beneficiari potențiali
  • Persoane fizice autorizate (birouri individuale/asociate de avocați, notari, executori judecătorești, experți judiciari, interpreți, birouri de traducere, birouri individuale/asociate de mediere)
  • Proprietar al unei persoane juridice/beneficiar efectiv, care declară ca sursă parțială sau totală de rambursare venituri din activitatea de antreprenoriat