Picture

Career at OTP Bank

Find out more about vacancies at OTP Bank. We look forward to meeting you!

Vacancies

We are a young and dynamic team, professional, customer and result oriented. We aim to offer you professional challenges, a friendly working environment, development opportunities and facilities to lead a healthy lifestyle.

For the best candidate, we offer extra-salary benefits:

- The experience of an international group;
- An intranet portal with specialist information and a rich catalogue of development courses;
- Purchase of the Bank's products on preferential terms;
- Supplementary medical insurance;
- Meal vouchers;
- Financial benefits in the form of holiday bonuses, collective and individual bonuses.

Upgrade your career with OTP Bank!

We invite you to apply to recrutare@otpbank.md, mentioning the position you are applying for.
If you have not identified a vacancy for your field of training, send us your CV and, depending on availability for the required positions in new projects, we will contact you. We look forward to meeting you and teaming up together!

Business Jobs

Consilier Suport Clienți (call-center), Centrul de Contact Multimedia

Ce ai de făcut:

 • Receptionarea si tratarea (pina la solutionarea definitiva) a solicitarilor primite de la clientii existenti si/sau potentiali ai Bancii prin intermediul canalelor alternative de deservire (telefonie, email, sms, IVR, eMobias.md etc.);
 • Realizarea actiunilor de Suport pentru clienţii Băncii deţinători de carduri bancare;
 • Realizarea actiunilor de Suport pentru clientii Bancii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire la distanță ale Băncii;
 • Consilierea clienţilor existenţi şi potenţiali cu informaţie generală privind produsele bancare (tipuri, dobânzi, comisioane, documente necesare etc.);
 • Participă la vînzarea indirectă de produse bancare prin stabilirea de intîlniri de vînzare pentru clienţii existenţi şi potenţiali, interesaţi de produsele bancare, la Sucursala sau redirectionare la Secția Vânzări la Distanță;
 • Apelarea clientilor in cadrul campaniilor de telemarketing si/sau a sondajelor de calitate.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Cunoaşterea produselor şi serviciilor bancare;
 • Vorbirea fluentă a limbii române și rusă; engleza nivel mediu de comunicare;
 • Abilităţi excelente de operare PC.

 

Particularităţile postului:

 • Munca în ture de zi/ noapte/ weekend/ sarbatori, turele de sărbători se achită conform tarifului special.

 

Operator Ghişeu Universal

Ce ai de făcut:

 • Efectuarea operaţiunilor de casă în numerar și prin virament pentru clienţii băncii;
 • Promovarea şi vânzarea produselor şi serviciilor băncii.


Vom aprecia sa ai:

 • Studii superioare sau medii de specialitate în domeniul economic/financiar;
 • Experienţă în relaţia cu clienţii, gestiunea numerarului, (într-o funcţie similară va fi un avantaj);
 • Cunoştinţe de utilizator în aplicare MS Office;
 • Abilităţi de comunicare şi  orientare spre client;
 • Atenţie la detalii.

 

Manager relații clienți SME, Departamentul Întreprinderi Mici si Mijlocii


Ce ai de făcut:

 • Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii IMM cu abordare non retail;
 • Corespondenţa cu clienţii Băncii;
 • Atragerea clienţilor în Bancă, precum şi menţinerea clienţilor existenţi, prin asigurarea serviciilor de înaltă calitate;
 • Formarea, gestiunea şi prezentarea dosarelor de produse pentru clienţii IMM cu abordare Non Retail către organele de decizie;
 • Responsabil de realizarea obiectivelor individuale stabilite și de calitatea portofoliului de credit din gestiune;
 • Aprecierea nivelului de risc şi a gradului de rentabilitate a serviciului oferit;
 • Perfectează rapoarte de activitate: echiparea clienţilor, vizite la prospecti, urmărirea atragerii la bancă.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare economice / financiar-bancare;
 • Experienţa în deservirea/comunicarea cu clienţii minim 2 an în sistemul bancar;
 • Cunoaşterea legislaţiei în vigoare;
 • Cunoaşterea limbilor – română, rusă (engleza va constitui un avantaj);
 • Cunoştinţe avansate în sistemele și aplicațiile informatice (Word, Excel, Power Point).

Manager produse Digitale, Departamentul Produse Digitale

Ce ai de făcut:

 • Vei contribui la generarea de strategii și viziuni pe termen lung pentru a crea cele mai bune produse digitale;
 • Vei defini nevoia de business pentru sistemele automatizate de deservire la distanta, pregătirea specificațiilor business, în colaborare cu unitățile competente ale băncii (Managerii de Produse din cadrul diviziilor comerciale) și înaintarea acestora pentru dezvoltare, asigurând înțelegerea coerenta a acestora de către echipele relevante (interne si externe);
 • Vei gestiona, conduce cercetări (User research) și studii de evaluare a utilizării a produselor digitale, pentru a propune viziunea și planul de dezvoltare pe termen scurt si mediu;
 • Vei elabora scenarii de dezvoltare, prioritiza descrierea cerințelor și vei asigura implementarea acestora conform strategiei Vei acționa în parteneriat cu echipele IT, Business si furnizori externi pentru definirea planului si perimetrului de dezvoltare a produselor digitale, asigurând livrarea produsului in timp conform așteptărilor;
 • Vei planifica și prioritiza dezvoltarea produselor si funcționalităților aferente produselor digitale (Product backlog maintainance);
 • Vei asigura testarea și verificarea noilor produse și servicii digitale, precum și modificarea produselor și serviciilor digitale existente;
 • Vei monitoriza si evalua performanța produselor digitale întru facilitarea îmbunătățirilor continue in iterații;
 • Vei crea materiale profesionale pentru instruire privind serviciile electronice și, acolo unde este necesar, vei acorda suport profesional pentru desfășurarea formărilor;
 • Vei elabora și actualiza actele normative interne referitoare la produsele digitale;
 • Vei acționa ca si Ambasador a produselor digitale, atât pe intern cit și pe extern, distribuind cunoștințele și oferind consultanță.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau administrării afacerilor, marketing, business și/sau domenii conexe;
 • Experiență de min. 1 ani în domeniul financiar-bancar;
 • Abilități de comunicare atât cu echipele Business cât și tehnice;
 • Pasiune pentru dezvoltarea celor mai bune produse digitale pentru satisfacerea nevoii clienților;
 • Abilitați analitice, de prioritizare si negociere;
 • Cunoașterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoașterea produselor / serviciile bancare, în special celor oferite prin canalele de deservire la distanță, dar și a proceselor de lucru cu clienții;
 • Cunoașterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point, Internet Explorer);
 • Cunoașterea limbii română, rusă, engleza.

 

Support Jobs

Expert Comunicare Instituțională, Echipa Brand Angajator și Comunicare Instituțională

Ce ai de făcut?

 • Scrie, redactează și traduce comunicate interne, alte publicații interne;Elaborează și implementează campanii de informare;
 • Acordă suport în promovarea brand-ului de angajator, prin crearea campaniilor de comunicare și promovare;
 • Elaborează și implementează strategia de comunicare internă a instituției, în vederea îmbunătățirii și consolidării imaginii de Brand Angajator atât pe plan intern, cât și extern;
 • Creează documente și materiale informative (de exemplu, broșuri, ghiduri, video, audio, etc.) pentru a consolida imaginea Băncii în fața publicului țintă și transpunerea strategiei instituționale în comunicarea internă și externă;
 • Participă la crearea și actualizarea producției materialelor promoționale și informaționale cu sigla băncii;
 • Colaborează cu furnizorii de servicii publicitare, agenții de creație;
 • Participă la sesiunile de formare pe subiecte ce țin de comunicare internă;
 • Elaborează materiale pentru a fi plasate pe platforma internă a Băncii.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență minimă de 3 ani cu responsabilități similare acestui post în cadrul unei instituții bancare;
 • Experiență în elaborarea și punerea în aplicare a strategiilor de comunicare, inclusiv în vederea sporirii vizibilității unei instituții;
 • Abilităţi de comunicare scrisă şi orală;
 • Capacităţi de organizare şi planificare;
 • Abilităţi de a lucra independent și în echipă, într-un mediu dinamic și termeni restrânși;
 • Atitudine proactivă și orientată spre îndeplinirea obiectivelor;
 • Spirit creativ și curios de a învăța lucruri noi;
 • Abilități de comunicare și colaborare transversală.

 

Manager produse Digitale Departamentul Produse Digitale

Ce ai de făcut?

 • Vei contribui la generarea de strategii și viziuni pe termen lung pentru a crea cele mai bune produse digitale;
 • Vei defini nevoia de business pentru sistemele automatizate de deservire la distanta, pregătirea specificațiilor business, în colaborare cu unitățile competente ale băncii (Managerii de Produse din cadrul diviziilor comerciale) și înaintarea acestora pentru dezvoltare, asigurând înțelegerea coerenta a acestora de către echipele relevante (interne si externe);
 • Vei gestiona, conduce cercetări (User research) și studii de evaluare a utilizării a produselor digitale, pentru a propune viziunea și planul de dezvoltare pe termen scurt si mediu;
 • Vei elabora scenarii de dezvoltare, prioritiza descrierea cerințelor și vei asigura implementarea acestora conform strategiei Vei acționa în parteneriat cu echipele IT, Business si furnizori externi pentru definirea planului si perimetrului de dezvoltare a produselor digitale, asigurând livrarea produsului in timp conform așteptărilor;
 • Vei planifica și prioritiza dezvoltarea produselor si funcționalităților aferente produselor digitale (Product backlog maintainance);
 • Vei asigura testarea și verificarea noilor produse și servicii digitale, precum și modificarea produselor și serviciilor digitale existente;
 • Vei monitoriza si evalua performanța produselor digitale întru facilitarea îmbunătățirilor continue in iterații;
 • Vei crea materiale profesionale pentru instruire privind serviciile electronice și, acolo unde este necesar, vei acorda suport profesional pentru desfășurarea formărilor;
 • Vei elabora și actualiza actele normative interne referitoare la produsele digitale;
 • Vei acționa ca si Ambasador a produselor digitale, atât pe intern cit și pe extern, distribuind cunoștințele și oferind consultanță.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar-bancar sau administrării afacerilor, marketing, business și/sau domenii conexe;
 • Experiență de min. 1 ani în domeniul financiar-bancar;
 • Abilități de comunicare atât cu echipele Business cât și tehnice;
 • Pasiune pentru dezvoltarea celor mai bune produse digitale pentru satisfacerea nevoii clienților;
 • Abilitați analitice, de prioritizare si negociere;
 • Cunoașterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Cunoașterea produselor / serviciile bancare, în special celor oferite prin canalele de deservire la distanță, dar și a proceselor de lucru cu clienții;
 • Cunoașterea aprofundată a aplicațiilor MS Office (Excel, Word, Power Point, Internet Explorer);
 • Cunoașterea limbii română, rusă, engleza.

 

Responsabil afaceri corporative senior, Departamentul Guvernanță Corporativă

Ce ai de făcut?

 • Suport în buna organizare a procesului guvernanță corporativă în conformitate cu legislația și normele interne ale Băncii;
 • Gestionarea relațiilor cu acționarul majoritar al Băncii, membrii Consiliului Băncii;
 • Asigură organizarea ședințelor corporative, inclusiv exercită controlul asupra desfășurării AGA, ședințelor Consiliului Băncii, comitetelor raportoare Consiliului Băncii, organului executiv, pregătirii materialelor, precum și exercitarea activității de secretariat a acestor organe, inclusiv completarea Registrelor aferente subiectelor și deciziilor;
 • Asigură traducerea, proceselor verbale a ședințelor AGA, CB, şi comitetelor raportoare Consiliului Băncii, precum şi alte documente ce conțin secretul comercial la indicația conducerii Băncii a documentelor corespunzătoare ordinii de zi, din limba engleză în limba română şi viceversa;
 • Monitorizare executării deciziilor organelor de conducere a Băncii (Consiliului Băncii/Comitetul Executiv);
 • Asigurarea pregătirea proiectelor evaluării colective și individuale a membrilor CB, COMEX, evaluării individuale a persoanelor cu funcții cheie (inclusiv candidaților la aceste funcții), ținând cont de cerințele BNM și standardele EBA) pentru prezentarea spre validare și aprobare la Comitetul de Numire si Consiliului Băncii;
 • Asigură perfectarea dosarelor Membrilor Consiliului Băncii, organului executiv, precum și persoanelor cheie la Banca Naţională a Moldovei;
 • Asigură efectuarea  actelor necesare pentru înregistrarea emisiunilor suplimentare de acțiuni/obligațiuni ale băncii;
 • Examinarea proiectelor documentelor normative interne ale Băncii în prisma domeniului guvernanței corporative în corespundere cu legislația în vigoare și standardele OTP.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare juridice și/sau economice;
 • Cunoașterea legislației privind activitatea băncilor, societățile pe acțiuni, Regulamentului BNM privind cadrul de administrare, precum şi ale actelor normative în vigoare ce reglementează activitatea corporativă;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor: română, engleză, rusă;
 • Cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Office;
 • Abilități de exprimare avansată în formă scrisă (română şi engleză), capacități de perfectării de secretariat.

 

 

Manager Produse Digitale, Departamentul Marketing și Gestiunea Produselor

Ce ai de făcut?

 • Gestionarea produselor / serviciilor digitale din gama retail prin prisma funcționalităților tehnice, precum și a performanței indicatorilor financiari;
 • Elaborarea și dezvoltarea ofertei aferente produselor și serviciilor digitale raportate la necesităţile clienţilor, resursele băncii şi oportunităţile de pe piaţă într-un mod superior competitorilor băncii;
 • Analiza pieței și a principalilor competitori, în contextul acțiunilor de marketing şi a campaniilor promoționale planificate spre lansare pentru produsele digitale din segmentul retail;
 • Elaborarea și implementarea măsurilor de majorare a gradului de utilizare a produsului / serviciului digital deținut de clientul persoană fizică, precum și de creștere a fidelității clientului față de produsele Băncii;
 • Revizuirea periodică și analiza posibilității de revizuire a prețurilor aferente produselor și serviciilor digitale;
 • Elaborarea fluxurilor de vânzare a produselor bancare prin serviciile de deservire la distanță;
 • Implicarea în realizarea proiectelor ce ține de produse/canale digitale, inclusiv implementarea soluțiilor de tehnice: de la descrierea cerinței tehnice până la testarea procesului în sine și evaluarea lui;
 • Îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor, inclusiv prioritatea acordată satisfacţiei necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor şi altor părţi interesate.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul economic/tehnic (profil real);
 • Experienţă de muncă în sistemul bancar;
 • Experiență în domeniul serviciilor digitale va constitui un avantaj;
 • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul produselor bancare destinate persoanelor fizice;
 • Cunoștințe avansate în MS EXCEL, Power BI;
 • Abilități de prezentare a proiectelor/proceselor într-o maniera atractivă;
 • Abilităţi de programare vor constitui un avantaj;
 • Cunoașterea limbii române și engleze.

 

Responsabil afaceri corporative senior, Secția Reglementare Corporativă, Departamentul Guvernanță Corporativă

Ce ai de făcut?

 • Suport în buna organizare a procesului guvernanță corporativă în conformitate cu legislația și normele interne ale Băncii;
 • Gestionarea relațiilor cu acționarul majoritar al Băncii, membrii Consiliului Băncii;
 • Asigura organizarea ședințelor corporative, inclusiv exercită controlul asupra desfășurării AGA, ședințelor Consiliului Băncii, comitetelor raportoare Consiliului Băncii, organului executiv, pregătirii materialelor, precum și exercitarea activității de secretariat a acestor organe, inclusiv completarea Registrelor aferente subiectelor si deciziilor;
 • Asigura traducerea, proceselor verbale a ședințelor AGA, CB, şi comitetelor raportoare Consiliului Băncii, precum şi alte documente ce conțin secretul comercial la indicația conducerii Băncii a documentelor corespunzătoare ordinii de zi, din limba engleză în limba română şi viceversa;
 • Monitorizare executării deciziilor organelor de conducere a Băncii (Consiliului Băncii/Comitetul Executiv);
 • Asigurarea pregătirea proiectelor evaluării colective și individuale a membrilor CB, COMEX, evaluării individuale a persoanelor cu funcții cheie (inclusiv candidaților la aceste funcții), ținând cont de cerințele BNM și standardele EBA) pentru prezentarea spre validare si aprobare la Comitetul de Numire si Consiliului Băncii;
 • Asigură perfectarea dosarelor Membrilor Consiliului Băncii, organului executiv, precum și persoanelor cheie la Banca Naţională a Moldovei;
 • Asigura efectuarea  actelor necesare pentru înregistrarea emisiunilor suplimentare de acțiuni/obligațiuni ale băncii;
 • Examinarea proiectelor documentelor normative interne ale Băncii în prisma domeniului guvernanței corporative în corespundere cu legislația în vigoare și standardele OTP.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare juridice și/sau economice;
 • Cunoașterea legislației privind activitatea băncilor, societățile pe acțiuni, Regulamentului BNM privind cadrul de administrare, precum şi ale actelor normative în vigoare ce reglementează activitatea corporativă;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor: română, engleză, rusă;
 • Cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Office;
 • Abilități de exprimare avansată în formă scrisă (română şi engleză), capacități de perfectării de secretariat.

 

Responsabil afaceri corporative senior, Secția Reglementare Corporativă, Departamentul Guvernanță Corporativă

Ce ai de făcut?

 • Suport în buna organizare a procesului guvernanță corporativă în conformitate cu legislația și normele interne ale Băncii;
 • Gestionarea relațiilor cu acționarul majoritar al Băncii, membrii Consiliului Băncii;
 • Asigura organizarea ședințelor corporative, inclusiv exercită controlul asupra desfășurării AGA, ședințelor Consiliului Băncii, comitetelor raportoare Consiliului Băncii, organului executiv, pregătirii materialelor, precum și exercitarea activității de secretariat a acestor organe, inclusiv completarea Registrelor aferente subiectelor si deciziilor;
 • Asigura traducerea, proceselor verbale a ședințelor AGA, CB, şi comitetelor raportoare Consiliului Băncii, precum şi alte documente ce conțin secretul comercial la indicația conducerii Băncii a documentelor corespunzătoare ordinii de zi, din limba engleză în limba română şi viceversa;
 • Monitorizare executării deciziilor organelor de conducere a Băncii (Consiliului Băncii/Comitetul Executiv);
 • Asigurarea pregătirea proiectelor evaluării colective și individuale a membrilor CB, COMEX, evaluării individuale a persoanelor cu funcții cheie (inclusiv candidaților la aceste funcții), ținând cont de cerințele BNM și standardele EBA) pentru prezentarea spre validare si aprobare la Comitetul de Numire si Consiliului Băncii;
 • Asigură perfectarea dosarelor Membrilor Consiliului Băncii, organului executiv, precum și persoanelor cheie la Banca Naţională a Moldovei;
 • Asigura efectuarea  actelor necesare pentru înregistrarea emisiunilor suplimentare de acțiuni/obligațiuni ale băncii;
 • Examinarea proiectelor documentelor normative interne ale Băncii în prisma domeniului guvernanței corporative în corespundere cu legislația în vigoare și standardele OTP.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare juridice și/sau economice;
 • Cunoașterea legislației privind activitatea băncilor, societățile pe acțiuni, Regulamentului BNM privind cadrul de administrare, precum şi ale actelor normative în vigoare ce reglementează activitatea corporativă;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor: română, engleză, rusă;
 • Cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Office;
 • Abilități de exprimare avansată în formă scrisă (română şi engleză), capacități de perfectării de secretariat.

 

Manager produs, Direcția Emitere și Relații Sisteme de Plăți, Departamentul Carduri

Ce ai de făcut?

 • Gestiunea segmentului de activitate a produselor din domeniul carduri bancare și relațiile cu sisteme de plăți internaționale (Visa&Mastercard), subdiviziunile interne ale băncii inclusiv la nivel de grup OTP, asigurarea corespondenței de afaceri cu acestea;
 • Elaborarea și dezvoltarea ofertelor aferente produselor din domeniul carduri;
 • Gestionarea produselor din domeniul carduri prin prisma funcționalităților tehnice ale aplicațiilor aferente;
 • Analiza pieței și a principalilor competitori, în contextul acțiunilor de marketing și a campaniilor promoționale planificate spre lansare pentru produsele de card;
 • Elaborarea și implementarea măsurilor de fidelizare a clienților;
 • Revizuirea periodică a politicii tarifare aferente produselor din domeniul carduri;
 • Analiza fluxului intern aferent produselor prin prisma respectării prevederilor actelor normative interne și legislației în vigoare, precum și oferirea soluțiilor de îmbunătățire;
 • Îmbunătățirea continuă a performanțelor serviciilor și proceselor, prin satisfacerea necesităților clienților;
 • Promovarea principiilor calității la toate etapele ciclului de management al produsului din domeniul carduri;
 • Raportarea și analiza riscurilor operaționale;
 • Raportarea la nivel intern și extern.

 

Vom aprecia să ai:

 • Experiență în cadrul domeniului financiar-bancar, preferabil în domeniul carduri;
 • Cunoașterea cadrului normativ financiar-bancar;
 • Experiență în domeniul elaborării produselor bancare, în special ce ține de domeniul cardurilor;
 • Experiență de elaborare a actelor normative interne;
 • Cunoașterea avansată a limbii Engleze și Române;
 • Gândire analitică;
 • Orientare spre rezultat.

 

Economist Secția Trezorerie și Middle Office Departamentul Gestiunea Activelor și Pasivelor și Trezorerie Middle Office

Ce ai de făcut?

 • Perfectarea rapoartelor zilnice și lunare către BNM și către Grupul OTP;
 • Monitorizarea și analiza zilnică, săptămânală, lunară a tranzacțiilor Forex/Money Market;
 • Verificarea zilnică marjei minime de vânzare, corectitudinii aplicării ratelor standard și preferențiale la executarea operațiunilor Forex;
 • Monitorizarea și calcularea zilnică a veniturilor din comercializare/reevaluare valutei străine;
 • Monitorizare conformității tranzacțiilor Forex/Money Market, raportarea încălcărilor;
 • Inserarea datelor statice, reconcilierea tranzacțiilor Forex/Money Market;
 • Monitorizarea datelor de piață;
 • Raportarea internă către conducerea Băncii, precum și către alte subdiviziuni ale Băncii;
 • Elaborarea/actualizarea procedurilor interne ce țin de activitatea secției;
 • Participarea la elaborarea sarcinilor tehnice în scopul automatizării proceselor aferente activității secției;
 • Testarea proceselor/aplicațiilor noi legate de tranzacționarea operațiunilor Forex.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic;
 • Experiență în cadrul băncii minimum 1 ani;
 • Cunoașterea limbilor română, rusă şi engleză;
 • Cunoașterea aprofundată a bazei legislative şi normative în domeniul bancar.
 • Cunoștințe de utilizator în aplicare MS Office, Excel a nivelul utilizatorului avansat.

 

Consilier Clientelă Multimedia, Centrul de Contact Multimedia

Ce ai de făcut?

 • Recepționarea si tratarea (până la soluționarea definitiva) a solicitărilor primite de la clienții existenți si/sau potențiali ai Băncii prin intermediul canalelor alternative de deservire (telefonie, email, chat, etc.);
 • Realizarea acțiunilor de Suport pentru clienții Băncii deținători de carduri bancare;
 • Realizarea acțiunilor de Suport pentru clienții Băncii utilizatori ai serviciilor/produselor de deservire la distanță ale Băncii;
 • Consilierea clienților existenți și potențiali cu informație generală privind produsele bancare (tipuri, dobânzi, comisioane, documente necesare etc.);
 • Participă la vânzarea indirectă de produse bancare prin stabilirea de întâlniri de vânzare pentru clienții existenți și potențiali, interesați de produsele bancare, la Sucursala sau redirecționare la Secția Vânzări la Distanță;
 • Apelarea clienților in cadrul campaniilor de telemarketing sau a sondajelor de calitate.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii medii sau superioare cu profil economic;
 • Cunoașterea produselor și serviciilor bancare;
 • Vorbirea fluentă a limbii române și rusă; engleza nivel mediu/avansat de comunicare;
 • Abilități de operare PC, pachete/aplicații software și baze de date interne;
 • Experiența în domeniul vânzărilor produselor bancare constituie un avantaj.

 

Control Jobs

Analist junior modelare riscuri, Departamentul Monitorizarea și Administrarea Riscului de Credit și de Piață

Ce ai de făcut:

 • Dezvoltarea scorecard-urilor pentru aplicațiile de scoring;
 • Documentarea procesului de elaborare și revizuire a modelelor de scoring;
 • Asigurarea monitorizării performanței modelelor utilizate în procesul de gestiune a riscului de credit prin efectuarea exercițiilor de back-testing;
 • Elaborarea cerințelor de business în vederea optimizării și automatizării proceselor de administrare și monitorizare a riscurilor de credit și contrapartidă;
 • Participarea în cadrul proiectelor IT de integrare și dezvoltare;
 • Întocmirea rapoartelor aferent portofoliului de expuneri la risc de credit;
 • Actualizarea periodică a seturilor de date utilizate la calculul indicatorilor de risc;
 • Exercitarea altor sarcini ale superiorului ierarhic în dimensiunea cunoștințelor și abilitaților deținute, inclusiv realizarea atribuțiilor unui coleg temporar absent.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul ştiinţelor economice şi/sau exacte;
 • Experiență de lucru în domeniul financiar-bancar, avantaj in zona de creditare sau credit risc management;
 • Cunoșterea metodelor și tehnicilor de evaluarea riscurilor, preponderent în domeniul riscului de credit;
 • Abilități bune de analiză și sinteză, capacitatea de a lucra cu volume mari de date;
 • Gândire proactivă, capabil să planifice, să prioritizeze și să execute mai multe proiecte simultan;
 • Cunostințe avansate a pachetului MS Office (cunoașterea limbajelor de programare constituie un avantaj);
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel mediu;
 • Integritate, responsabilitate și capacitatea de lucru în echipă.

Auditor, Departamentul Audit

Ce ai de făcut:

 • Participă la misiunile de audit ale activităţilor organizaţionale şi funcţionale ale Băncii;
 • Evaluarea adecvării şi eficacităţii controlului intern în aceste activităţi;
 • Obţine, analizază şi evaluează informaţii pentru a expune concluzii informate şi obiective asupra eficienţei şi adecvării sistemului de control intern, eficacităţii performanţelor ale activităţilor verificate;
 • Raportarea observaţiilor şi propunerea recomandărilor pentru corecţia condiţiilor nesatisfăcătoare; îmbunătăţirea operaţiunilor şi reducerea cheltuielilor;
 • Efectuează controlul asupra îndeplinirii hotărîrilor luate şi a recomandărilor privind lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor, depistate in cadrul controalelor de audit extern şi intern, inclusiv controalele realizate de către BNM şi alte instituţii;
 • Participă la elaborarea programelor de control şi formarea dosarelor misiunilor de audit.

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul financiar/economic;
 • Cunoaşterea actelor normative, a regulamentelor, procedurilor şi instrucţiunilor emise de Banca Naţională a Moldovei si legilor ce ţin de activitatea instituţiilor financiare;
 • Cunoaşterea sistemelor de control intern în cadrul instituţiilor financiare;
 • Experienţă de muncă în sistemul bancar sau companii de consultanţă de cel puţin 1 an;
 • Experienţă în efectuarea auditului şi analizei financiare în cadul băncilor/şi sau instituţiilor financiare;
 • Cunoştinţe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
 • Cunoaşterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă, engleză.

Specialist comunicarea cu autoritățile, Secția Securitate Bancară Generală, Departamentul Securitate Bancară

Ce ai de făcut:

 • Organizează și urmărește activitatea de gestiune a corespondenței Băncii cu autoritățile de resort(poliție, procuratură și altele):

- analizează corectitudinea și legalitatea demersurilor de furnizare a informației ce constituie secret bancar către autorități;

- administrează și execută corespondența cu autoritățile de resort în termeni proximi și în limitele legale;

- asigură cooperarea și comunicarea eficientă între Bancă și autoritățile interogatoare;

- în cadrul activității respectă și asigură integritatea datelor cu caracter personal, secret comercial și bancar.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil economic sau juridic;
 • Cunoașterea legislației aferent segmentului de activitate;
 • Cunoașterea proceselor și produselor bancare
 • Experiența de activitate pe specialitate minim 1 ani, în sistemul financiar-bancar va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea limbii romane, engleze - opțional;
 • Cunoștințe informatice: MS Office, Windows, Excel
 • Abilitați de analiză, sinteză și cunoștințe generale cu privire la gestiunea corespondenței.

 

Ofițer BCP, Departamentul Risc Operațional

Ce ai de făcut:

 • Realizarea obiectivelor stabilite în cadrul procesului de gestiune a situațiilor de criză și asigurare a continuității afacerii:

- monitorizează evenimentele ce pot afecta continuitatea activității Băncii;

- în contextul necesității asigurării continuității activității băncii, participă la gestiunea instrumentului de BCP (business continuity plan) inclusiv prin asigurarea disponibilității in regim de 24/7;

 • Asigură realizarea exercițiilor aferente asigurării continuității activităților băncii:

- realizarea exercițiului Business Impact Analysis cu scopul identificării activităților critice desfășurate în bancă;

- organizează testarea planurilor de continuitate a activităților Băncii, centralizează rezultatele obținute și propune măsuri de optimizare acolo unde este cazul;

 • Participă în elaborarea documentelor normative interne aferente domeniului gestionat.
 • Instruirea angajaților băncii în domeniul continuității activității:

- asigură suportul și feedback-ul necesar personalului implicat în asigurarea continuității afacerii;

 • Asigurarea Realizării raportărilor periodice:

- elaborează rapoarte destinate Top Managementului Băncii, grupului OTP precum și comitetelor specializate, etc.

- raportarea către BNM a incidentelor legate de sistemele IT critice, în termenii prevăzuți de reglementările în vigoare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare cu profil IT/ telecomunicații;
 • Cunoaşterea legislaţiei bancare în vigoare (constituie avantaj);
 • Experiența de activitate pe specialitate minim 2 ani, în sistemul financiar-bancar va constitui un avantaj;
 • Cunoştinţe avansate de limbă engleză;
 • Abilitati de analiză și cunoștinte generale cu privire la gestiunea riscului operațional și control intern.

 

IT jobs

Administrator Aplicații, Departamentul Tehnologii Informaționale

Ce ai de făcut:

 • Instalarea/reînnoirea aplicațiilor;
 • Asiguri monitorizarea lucrului și mentenanța aplicațiilor bancare;
 • Asiguri rularea procedurilor de închidere a zilei/lunei operaționale;
 • Intervii rapid în rezolvarea eventualelor situații de eroare/incidente apărute;
 • Acorzi suport utilizatorilor/colegilor aferent aplicațiilor gestionate;
 • Analizezi rezultatele obținute și vii cu propuneri de optimizare.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul tehnologiilor informaţionale;
 • Experienţă în domeniul bancar sau IT;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator avansat SO din familia Windows;
 • Cunoaştințe la nivel de utilizator a Sistemelor de Gestuine a Bazelor de Date (Oracle, Sql, etc);
 • Cunoaştințe în limbaje de programare, medii şi tehnologii moderne;
 • Cunoaşterea limbilor română, engleză, rusă.

Analist sisteme informatice, Secția Studii și Dezvoltare, Departamentul Tehnologii Informaționale

 Ce ai de făcut:

 • Contribui activ la proiectarea și implementarea soluțiilor tehnice, împreună cu echipa din care faci parte;
 • Propui îmbunătățiri/dezvoltări ale sistemelor existente și urmărești proiectele de la stadiul de pregătire a specificațiilor până la faza de stabilizare;
 • Colaborezi cu furnizorii de software și stabileșți specificațiile tehnice;
 • Ești responsabil de analiză a cerințelor busines și crearea planului logic pentru dezvoltare IT;
 • Planifici funcționalitatea / stratul logic / fluxurile de lucru / ecranele / tabelele de date / interfețele și transformi cerințele de business în cerinte IT;
 • Planifică, definește testele de regresie / unitate / sistem / utilizator;
 • Responsabil cu suportul de nivel 2 și 3 pentru CORE Banking System.

 

Vom aprecia să ai:

 • Studii superioare în domeniul economic sau tehnologiilor informaționale;
 • Experiență de minim 2 ani în domeniul bancar;
 • Cunoștințe profunde în straturi funcționale și logice ale unei aplicații IT / grup de aplicații;
 • Experiență în programe de implementare IT importante (înlocuirea sistemului bancar de bază, implementarea sistemelor bancare electronice etc.);
 • Cunoașterea metodologiilor relevante (PMP, SDLC, Agile);
 • Experiență în SQL, PL/SQL (nivel mediu) este de asemenea un avantaj;
 • Experiență în proiecte gestionate în mediul multinațional;
 • Experiență în activități bancare și servicii IT bancare;
 • Abilități excelente de comunicare, management și prezentare.