Picture

Programul Guvernamental 373 Investește în viitorul afacerii tale

7% dobândă fixă la credite în lei

Contribuție proprie:

minim 10% din valoarea investiției

Rata fixă a dobânzii:

7% în lei

Perioada de finanțare:

până la 7 ani

Despre program

La OTP Bank credem în oameni și în afaceri de succes. Anume din acest motiv îți oferim dobânzi avantajoase la credite investiționale, acum și în cadrul Programul Guvernamental pentru susținerea antreprenorilor - ”373”.

Programul Guvernamental ”373”
a fost implementat prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și are drept scop asigurarea accesului la finanțare al Întreprinderilor Mici și Mijlocii (cu cifra de afaceri de până la 100 mln. lei.), pentru proiecte investiționale, prin compensarea parțială a ratei dobânzii la creditele investiționale eligibile.

Condițiile și avantajele Programului:

- Suma: până la 40 mln. de lei; 
- Termen: până la 7 ani;
- Contribuție proprie: minim 10% din valoarea proiectului investițional, fără TVA.
- Perioada de grație maximă conform condițiilor programului: 3 ani

Comisioane preferențiale:

- Comision de acordare: 0.5% din suma creditului
- Comision de rambursarea anticipată: 0%
- Comision de administrare: 0%

Alte avantaje:

- Garanția ODA: până la 80 % din valoarea creditului
- Transparență și profesionalism
- Siguranța și expertiza unui grup financiar internațional

Domenii de activitate eligibile pentru finanțare

În cadrul Programului 373 sunt eligibile pentru finanțare proiectele investiționale din orice domeniu de activitate,
cu excepția celor care se încadrează în Lista domeniilor de activitate neeligibile în cadrul Programului de stimulare a investițiilor „373”.

Scopuri eligibile pentru finanțare

a) procurarea de mijloace fixe, echipamente și utilaje, inclusiv servicii și cheltuieli logistice, de instalare, de calibrare, de punere în funcțiune și de certificare a echipamentelor și/sau a utilajelor procurate în cadrul proiectului investițional solicitat, precum și pentru procurarea materiei prime și/sau a materialelor necesare procesului de producere/prestare a serviciilor a căror valoare nu va depăși 30% din valoarea proiectului investițional solicitat spre finanțare;
b) construcția și/sau reconstrucția/reparația rețelei inginerești pentru punerea în funcțiune a echipamentelor și a utilajului în cadrul proiectului investițional;
c) procurarea, construcția și/sau reconstrucția/reparația imobilelor/spațiilor, inclusiv auxiliare, cu terenurile aferente*, pentru activități legate de implementarea proiectului investițional;
d) procurarea tehnologiilor digitale și a programelor informatice pentru activități legate de implementarea proiectului investițional.
* În cazul solicitării creditului investițional, inclusiv în scopul procurării terenului aferent – prețul acestui teren nu va depăși 50% din valoarea proiectului investițional solicitat spre finanțare.

Documente necesare

- Actele de identitate al administratorului și fondatorilor/beneficiarilor efectivi (cu exceptia clienților OTP Bank)
- Documentele juridice ale întreprinderii (cu exceptia clientilor OTP Bank)
- Declarația pe propria răspundere conform Anexei nr.6 la Program
- Declarația privind valoarea ajutorului de minimis primit, conform Anexei nr.7 la Program
- Plan de afaceri și/sau proiecții financiare care să demonstreze fezabilitatea și impactul potențial al proiectului investițional
- Alte acte, care ar putea fi solicitate de către Bancă.

Cum poți aplica pentru credit?

  1. Vino în orice sucursală sau contactează Call Center și solicită o programare cu un consilier, sau
  2. Expediază-ne un email cu datele tale de contact și vei fi apelat de către un consilier OTP Bank.