Picture

Срочные переводы

Оперативность и эффективность платежей

платежи осуществляются в установленные сроки

Постоянный контроль

 над переводимыми суммами

Конфиденциальность данных

и проводимых операций

Plățile și transferurile în monedă națională în regim de urgență, sunt executate de bancă doar electronic (prin intermediul sistemelor de deservire la distanță) și doar în favoarea clienților altor prestatori de servicii de plată naționali (plăți interbancare).

Executarea plății în regim de urgență se va realiza în conformitate cu programul stabilit pentru prezentarea la Bancă a ordinelor de plată în vederea executării lor în aceeași zi.


Cum funcționează?

La efectuarea unui transfer urgent, se va verifica prezența și corectitudinea completării tuturor elementelor obligatorii ale ordinului de plată, conform prevederilor legislative. Odată ce ordinul de plată este recepționat de Bancă, transferul este efectuat prin SAPI și procesat după cum urmează:

  1. Transferul este înregistrat în Sistemul intern al Băncii – 1 minut.
  2. Aplicațiile conexe ale Sistemului intern preiau transferul și asumându-i gradul de urgență îl transferă în SAPI - maxim 40 minute.

Pentru efectuarea transferurilor urgente, Banca va percepe comision conform tarifelor în vigoare.

Transferurile urgente sunt procesate de Bancă până la termenul limită de primire a acestora – Anexa 1 la tarifele în vigoare.
Transferul urgent este prelucrat de Bancă în cel mult 1 ora și 20 minute*.


Avantajele tale

  • Operativitate și eficiență - plățile sunt efectuate în termenele stabilite
  • Comoditate prin utilizarea serviciilor de deservire la distanță
  • Siguranță garantată grație utilizării sistemelor reglementate la nivel național
  • Control permanent asupra sumelor transferate prin documente confirmative, extrase de cont etc.
  • Confidențialitate garantată a informațiilor și tranzacțiilor


Documente utile


Tarife și condiții generale


*Termenul limită de efectuare a transferurilor urgente poate fi extins, în cazul în care ordinul de plată nu întrunește toate condițiile necesare , dar și în baza volumului de operațiuni prelucrate. Banca nu poarta răspundere de durata și complexitatea proceselor aferente transferului urgent, care nu sunt în gestiunea ei.