Picture

Transferuri urgente

Operativitatea

și eficiența plăților

Control permanent

asupra sumelor transferate

Confidențialitatea

informațiilor și tranzacțiilor

Plățile și transferurile în monedă națională în regim de urgență, sunt executate de bancă în baza ordinelor de plată perfectate pe suport de hârtie sau electronic (prin intermediul sistemelor de deservire la distanță) și doar în favoarea clienților altor prestatori de servicii de plată naționali (plăți interbancare).

Executarea plății în regim de urgență se va realiza în conformitate cu programul stabilit pentru prezentarea la Bancă a ordinelor de plată în vederea executării lor în aceeași zi.


Cum funcționează?

La efectuarea unui transfer urgent, se va verifica prezența și corectitudinea completării tuturor elementelor obligatorii ale ordinului de plată, conform prevederilor legislative. Odată ce ordinul de plată este recepționat de Bancă, transferul este efectuat prin SAPI și procesat după cum urmează:

Plăți pe suport de hârtie

1. Recepționarea/verificarea Ordinului de plată - Până la 2 minute
2. Transferul este înregistrat în Sistemul intern al Băncii – Până la 31 minute.
3. Aplicațiile conexe ale Sistemului intern preiau transferul și asumându-i gradul de urgență îl transferă în SAPI - Până la 1 minută.

Plăți prin intermediul sistemelor de deservire la distanță

1. Transferul este înregistrat în Sistemul intern al Băncii – Până la 3 minute.
2. Aplicațiile conexe ale Sistemului intern preiau transferul și asumându-i gradul de urgență îl transferă în SAPI - Până la 30 de secunde.

Pentru efectuarea transferurilor urgente, Banca va percepe comision conform tarifelor în vigoare.

Transferurile urgente sunt procesate de Bancă până la termenul limită de primire a acestora – Anexa 1 la tarifele în vigoare.
Transferurile urgente sunt procesate de Bancă în cel mult 3 minute.


Avantajele tale

- Operativitate și eficiență - plățile sunt efectuate în termenele stabilite
- Comoditate prin utilizarea serviciilor de deservire la distanță
- Siguranță garantată grație utilizării sistemelor reglementate la nivel național
- Control permanent asupra sumelor transferate prin documente confirmative, extrase de cont etc.
- Confidențialitate garantată a informațiilor și tranzacțiilor


Documente utile

Ordin de plată în monedă naţională pentru plăți comerciale/ trezoreriale (exclusiv cu cod IBAN)
Ordin de plată în monedă natională pentru plăți comerciale în favoarea beneficiarilor din Transnistria
Graficul de executare a ordinelor de plată


Tarife și condiții generale

Tarife pentru persoane juridice